Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Rehabilitering og genoptræning

Er du ældre med behov for træning, så du igen selv kan klare hverdagens aktiviteter, har du mulighed for et intensivt rehabiliterings- og genoptræningsophold på Esbjerg Døgnrehabilitering. Opholdet er gratis.

Træning på Esbjerg Døgnrehabilitering er et tilbud til dig, som er ældre og har fysiske eller psykiske problemer, og som derfor ikke er i stand til at klare dig selv. For at blive visiteret til et ophold, skal du være motiveret for at træne og selv aktivt deltage i at sætte mål for træningen. Du kan komme på midlertidigt ophold på Esbjerg Døgnrehabilitering både fra dit eget hjem og efter et ophold på sygehuset.

Praktiske Oplysninger

Hvad koster det?

Opholdet er gratis, men du skal selv betale for mad, vask af privat tøj, medmindre dine pårørende gør det, leje og vask af linned, transport af dig og dine hjælpemidler og transport i forbindelse med et eventuelt besøg i dit hjem.

Kontakt Esbjerg Døgnrehabilitering

Hvad skal jeg selv have med?

Sygesikringsbevis, hjælpemidler, inkontinenshjælpemidler, medicin, toiletartikler og engangsvaskeklude, tøj, sko, briller og høreapparat, batterier til høreapparat og evt. sondemad.

Kontakt Esbjerg Døgnrehabilitering

Opbevaring af penge og værdigenstande

Vi anbefaler, at du ikke tager værdigenstande eller for store pengebeløb med. Opbevaringen af disse er på eget ansvar.

Kontakt Esbjerg Døgnrehabilitering

Hvad er rehabilitering?

Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats.