Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Økonomisk prioritering skaber grundlag for vækst

Esbjerg Kommune har en ubalance i økonomien på 145 mio. kr. årligt.
Derfor har partierne bag budgettet for 2020-2023 fokuseret på at sætte tæring efter næring, så der kommer balance i økonomien, og Esbjerg Kommune får et stabilt fundament for de kommende års velfærd og vækst.

Fire store udfordringer

Grundlæggende ligger forklaringen på Esbjerg Kommunes økonomiske ubalance i fire store udfordringer.

  • Kommunen får flere børn og ældre, som begge hører til de grupper, der koster penge. Omvendt falder andelen af erhvervsaktive, som bidrager med indtægter.
  • En del af besparelserne fra sidste års budget blev ikke gennemført, derfor er der et større udgiftspres i budget for 2020-2023.
  • Det er nødvendigt at sætte ekstra penge af til at sikre et højt serviceniveau over for voksne handicappede og familier i udsatte positioner.
  • Der er brug for at skabe plads i økonomien til at betale for anlæg og afdrage på kommunens gæld.

Centrale tiltag

Børn og familie

Kultur og fritid

Social og job

Klima og veje

Sundhed og seniorer

Vision 2025 tegner retningen

Vision 2025

I Esbjerg Kommune tegner Vision 2025 retningen for de kommende års velfærd og vækst og er en hjørnesten i prioriteringerne i budgettet.