Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Børn & Kultur Ontario Canada, 18 - 25.marts 2017

Esbjerg Kommune vil lære af de bedste

For Esbjerg Kommune går vejen til fremtidens skolevæsen gennem Ontario i Canada, der har skabt et skolesystem i verdensklasse. Esbjerg Kommunes skolevæsen vil lære af de bedste, og det er baggrunden for partnerskabet med Ontario Principal Council og Toronto District School Board, som blev indgået i 2015.

I august 2014 trådte folkeskolereformen i kraft i Danmark, og netop skolevæsenet i Ontario har dannet model for forandringen af den danske folkeskole. Det er 14 år siden, at reformen af Ontarios skolevæsen begyndte, og derfor er skolerne nået længere i processen end de danske folkeskoler. Skolerne i Ontario har haft succes med at hæve niveauet for eleverne generelt, og det er samtidig lykkedes at gøre forskellen mellem de dygtigste og de svageste elever mindre.    

Tæt på praksis

Med Canada som foregangsland for den danske folkeskolereform har det stor relevans for Esbjerg Kommunes politikere, ledere, lærere og pædagoger at hente viden, erfaring og inspiration i den canadiske praksis. Derfor har ansatte og politikere med tilknytning til folkeskolen i Esbjerg Kommune været på vidensrejse til Ontario for på nært hold at studere den canadiske måde at drive skole på og i praksis følge nogle af de ledelses- og lærerkræfter, der har været med til at skabe et af verdens bedste skolevæsener.

Et spadestik dybere

I uge 12 - fra den 18.-25. marts 2017 – rejser 30 lærere, ledere og konsulenter fra Esbjerg Kommune sammen med tre repræsentanter fra UC Syddanmark på vidensrejse til Ontario. Programmet er tilrettelagt, så aktiviteterne går et spadestik dybere i forhold til den udvikling, der allerede er sat i gang på Esbjerg Kommunes skoler som følge af de første vidensrejser til Ontario. Der bliver blandt andet sat fokus på:

  • God undervisning – klasserumsledelse, disciplin og engagement

  • Professionelle læringsmiljøer

  • Data og anvendelse af data i praksis

  • Observation og læringsledelse

Lyst til at dele erfaringer

Forud for rejsen aftaler ledelse og deltager fra den enkelte skole selv, hvad der er særlig interessant for netop den skole at hente inspiration til i Ontario, og hvilken forandring rejsen skal bidrage til.

Det er samtidig et mål for rejsen at inspirere deltagerne og give dem et generelt indtryk af skolevæsenet i Ontario, så de vender hjem med lyst og motivation til at dele deres erfaringer med kollegerne og derved bidrage til udviklingen af Esbjerg Kommunes folkeskoler.

Partnerskab med Ontario