Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Sundhed & Omsorg

Sundhed & Omsorgsudvalget består af fem medlemmer.

Udvalgets møder er lukkede.

Udvalget varetager opgaver inden for det sundheds- og omsorgsmæssige område, herunder:

  • Praktisk hjælp og personlig pleje til ældre, syge og handicappede.
  • Produktion af mad til plejehjemsbeboere og hjemmeboende.
  • Genoptræning og forebyggelse.
  • Rehabilitering af ældre, syge og handicappede.
  • Udmøntning af sundhedspolitikken.
  • Administration af kommunens beboelsesejendomme og almene boliger.

Mødekalender

Januar 2019

21MAN

Februar 2019

04MAN

18MAN

Marts 2019

04MAN

18MAN

April 2019

01MAN

29MAN

Maj 2019

06MAN

20MAN

Juni 2019

03MAN

17MAN

August 2019

19MAN

September 2019

02MAN

16MAN

Oktober 2019

November 2019

December 2019

Henrik Andersen er stedfortræder i udvalget for Britta Bendix i perioden 1.9.2019 - 31.5.2020.