Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Unge & Uddannelsesudvalget - §17 stk. 4 udvalg

Unge & Uddannelsesudvalgets formål er, at flere unge i Esbjerg Kommune får en uddannelse eller et job, og at flere unge begynder og gennemfører en erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse.

Unge & Uddannelsesudvalget skal understøtte implementeringen af reformaftalen "Bedre veje til uddannelse og job".

Udvalget har overordnet tre opgaver:

  • Udarbejde politik for den tværgående ungeindsats, som opfylder målene for reformen "Bedre veje til uddannelse og job" og sikrer, at alle unge understøttes i deres uddannelsesvej.
  • Udarbejde en handleplan med konkrete mål, der udmønter politikken for den tværgående ungeindsats.
  • Sikre implementering af handleplanen gennem konkrete indsatser.

Mødefrekvens og funktionsperiode
§ 17 stk. 4 udvalget – "Unge & Uddannelsesudvalget" nedsættes i marts 2018, og afsluttes når det vurderes, at den tværgående kommunale ungeindsats er implementeret, dog senest ved udgangen af byrådets valgperiode.

Mødekalender 2021
Onsdag den 24. februar kl. 14.00
Onsdag den 19. maj kl. 14.00
Onsdag den 1. september kl. 14.00
Onsdag den 10. november kl. 14.00

Medlemmer

Esbjerg Byråd:

Kurt Bjerrum (V) Børn & Familieudvalget

Diana Mose Olsen (F) Børn & Familieudvalget

Henrik Vallø (E) Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Rasmus Rasmussen (A) Social & Arbejdsmarkedsudvalget

 

Repræsentant for erhvervsuddannelserne:

Lisbeth Nørgaard (Direktør Social og sundhedsskolen)

Lars Katzman (Vicedirektør Rybners EUD)

 

Repræsentant for gymnasierne:

Kristian Bennike (Rektor Ribe Katedralskole)

 

Repræsentant for folkeskolerne:

Anita Kallesøe (Skoleleder Vadehavsskolen)

 

Repræsentant for UCsyd (forskning):

Christian Quvang (Docent – Nationalt videnscenter for inklusion og eksklusion)

 

Virksomhedsrepræsentanter:

Carsten Grumsen (Projektchef Stürup)


Repræsentant for Jobcenter Esbjerg

Pia Niemann Damtoft (Jobcenterchef


Repræsentant for FGU Vest

Britta Bendix Ovesen (Direktør FGU Vest)


Repræsentant for FH Sydvestjylland

Brian Lyst