Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Unge & Uddannelsesudvalget - §17 stk. 4

Unge & Uddannelsesudvalgets formål er, at flere unge i Esbjerg Kommune får en uddannelse eller et job, og at flere unge begynder og gennemfører en erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse.

Unge & Uddannelsesudvalget skal understøtte implementeringen af reformaftalen "Bedre veje til uddannelse og job".

Udvalget har overordnet tre opgaver:

  • Udarbejde politik for den tværgående ungeindsats, som opfylder målene for reformen "Bedre veje til uddannelse og job" og sikrer, at alle unge understøttes i deres uddannelsesvej.
  • Udarbejde en handleplan med konkrete mål, der udmønter politikken for den tværgående ungeindsats.
  • Sikre implementering af handleplanen gennem konkrete indsatser.

Mødefrekvens og funktionsperiode
§ 17 stk. 4 udvalget – "Unge & Uddannelsesudvalget" nedsættes i marts 2018, og afsluttes når det vurderes, at den tværgående kommunale ungeindsats er implementeret, dog senest ved udgangen af byrådets valgperiode.

Mødekalender 2020
Onsdag den 19. februar  kl. 14.00
Tirsdag den 14. maj kl. 14.00
Onsdag den 26. august kl. 14.00
Onsdag den 4. november kl. 14.00

Mødekalender 2019
Tirsdag den 29. januar kl. 14.00
Tirsdag den 26. marts kl. 14.00
Tirsdag den 3. juni kl. 12.00 
Tirsdag den 27. august kl. 14.00
Tirsdag den 29. oktober kl. 14.00
Tirsdag den 10. december kl. 14.00 (Aflyst)

Medlemmer

Esbjerg Byråd:

Kurt Bjerrum (V) Børn & Familieudvalget

Diana Mose Olsen (F) Børn & Familieudvalget

Henrik Vallø (E) Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Rasmus Rasmussen (A) Social & Arbejdsmarkedsudvalget

 

Repræsentant for erhvervsuddannelserne:

Lisbeth Nørgaard (Direktør Social og sundhedsskolen)

Lars Katzman (Vicedirektør Rybners EUD)

 

Repræsentant for gymnasierne:

Kristian Bennike (Rektor Ribe Katedralskole)

 

Repræsentant for folkeskolerne:

Anita Jørgensen (Skoleleder Vadehavsskolen)

 

Repræsentant for UCsyd (forskning):

Christian Quvang (Docent – Nationalt videnscenter for inklusion og eksklusion)

 

Virksomhedsrepræsentanter:

Jeanette Duvander (Administrationschef, AMU Vest)