Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Vederlag 2018

Ifølge den kommunale styrelseslov skal Byrådet hvert år offentliggøre oplysninger om vederlag, som byrådsmedlemmerne modtog for at varetage forskellige hverv i det foregående kalenderår.

Byrådsmedlemmerne skal ikke oplyse om vederlag, der er modtaget for medlemskab for Byrådet og Byrådets udvalg eller underudvalg. Oplysningspligten gælder derimod vederlag for alle andre hverv, der er udført af et byrådsmedlem efter valg eller forslag fra Byrådet, et udvalg, Kommunernes Landsforening m.v.

I overensstemmelse med loven offentliggøres nedenfor Esbjerg Byråds oplysninger om vederlag for 2018.

Vederlag 2018

Byrådsmedlem

Hverv

Vederlag i kr.

Jesper Frost Rasmussen (V) Næstformand, Esbjerg Havn 48.992,94
  Formand, Business Region Esbjerg 50.000
  Bestyrelse, DIN Forsyning 37.500
  Bestyrelse SDEO 15.000
  KL's Løn- & Personaleudvalg 10.997,33
Jakob Lose (V)  Bestyrelse UC Syd 22.678
  Bestyrelse, SEPE 10.872
  Bestyrelse, Fiskeri- & Søfartsmuseet 5.000
Henning Ravn (V) Formand, Lustrup Produktionsskole 20.000
  Formand, Sydtrafik 165.176,25
  Næstformand, DIN Forsyning 75.000
Anders Rohr Jørgensen (V) Bestyrelse, Ribe Biogas 22.000
Karsten Degnbol (V) Næstformand, Ribe Katedralskole 15.000
Britta Bendix (V)  Formand, Esbjerg Produktionsskole 9.242
John Snedker (A)  Bestyrelse, Esbjerg Havn

48.992,94

Mussa Utto (A)  Bestyrelse, DIN Forsyning

37.500

Connie Geissler (A)  Bestyrelse, SEPE 10.872,86
Jørgen Ahlquist (A)  Bestyrelse, Fiskeri- & Søfartsmuseet 5.000
  Bestyrelse, Ribe Byferie 1.104
Anne Marie Geisler Andersen (B) KL's Børne- & Undervisningsudvalg 10.997,33
May-Britt Andrea Andersen (C)  Bestyrelse, Sydvestjyske Museer 5.000
Sarah Nørris (Ø) KKR Syddanmark 2.520
  KL's Repræsentantskab 1.680