Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Vederlag 2017

Byrådet skal hvert år offentliggøre oplysninger om vederlag, som byrådsmedlemmerne har modtaget for at varetage forskellige hverv i det foregående kalenderår.

Vi skal ikke oplyse om vederlag, der er modtaget for medlemskab for Byrådet og Byrådets udvalg eller underudvalg.

Oplysningspligten gælder vederlag for alle andre hverv, der er udført af et byrådsmedlem efter valg eller forslag fra Byrådet, et udvalg, Kommunernes Landsforening m.v.

Her er Esbjerg Byråds oplysninger om vederlag for 2017.

Vederlag 2017

Byrådsmedlem

Hverv

Vederlag kr.

Johnny Søtrup (V) Sampensions bestyrelse 115.000
  Esbjerg Havn's bestyrelse 45.000
  Det syddanske Bruxelleskontor, formand 60.000
  Musikhuset Esbjerg, formand 70.000
  SOSU skolen, formand 40.000
  DIN Forsyning, næstformand 25.000
Jesper Frost Rasmussen (V) Sydtrafik, formand 157.152
Jakob Lose (V) UC Syddanmark, bestyrelse 20.000
  SEPE, bestyrelse 10.000
  Sydvestjyske Museer, bestyrelse 5.000
Kurt Jakobsen (V) DIN Forsyning 75.000
  Ribe Katedralskole, formand 40.000
Anne Mette Knudsen Andersen (V) Ribe Byferie, bestyrelse 1.104
Anders Rohr Jørgensen (V) Ribe Biogas, bestyrelse 23.500
Tommy Noer (V) Esbjerg Fiskeri- og søfartsmuseum, bestyrelse 5.000
Henning Ravn (V) Lustrupholm Produktionsskole 20.000
Bente Bendix Jensen (I) Esbjerg Produktionsskole, formand 20.000
Henrik Vallø (E) DIN Forsyning, bestyrelse 30.000
John Snedker (A) Deponi Syd, næstformand 30.000
  Kommunekontaktrådet Syddanmark, bestyrelse 1.200
  KL Repræsentantskab 1.155
Anders Kronborg (A) SEPE, bestyrelse 10.000
  DIN Forsyning 30.000
Erik Christiansen (A) Ribe Byferie, bestyrelse 1.104
Hans Erik Møller (A) Esbjerg Havn's bestyrelse 46.800
Jørgen Ahlquist (A) Esbjerg Fiskeri- og søfartsmuseum, bestyrelse 5.000
  Ribe byferie, bestyrelse 1.104
Sarah Nørris (Ø) Kommunekontaktrådet Syddanmark 1.200
Freddie H. Madsen, (Liberalt Folkeparti) DIN Forsyning 150.000