Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Trafiksaneringsplan for Ribe Bymidte

Intentionen i Trafiksaneringsplanen er, at Middelalderbyen skal have reduceret den uvedkommende trafik, og hastigheden skal sænkes. Dette gøres ved en grundig bearbejdning af restriktioner for kørsel, hastighed og parkering, som vil gøre det mindre attraktiv for uvedkommende at køre ind i Middelalderbyen. Samtidig skal der sikres gode forhold for den nødvendige og vedkommende trafik.

For at fastlægge rammer for hvordan trafikken i Ribe bymidte i fremtiden afvikles mest hensigtsmæssigt, er der udarbejdet en Trafiksaneringsplan med visionen:

                        Ribe skal fortsat være en levende og attraktiv by
                        både for beboere, handlende og turister.

Formålet med planen er at fastlægge rammerne for trafikkens funktion og afvikling i Bymidten i den næste årrække, så der bliver balance mellem de modsatrettede behov for kørsel og parkering i Bymidten og for fredeliggørelse af specielt Middelalderbyen - af hensyn til byens funktion som turistmål og som et attraktivt sted at bo og opholde sig.

Trafiksaneringsplanen er lavet i samarbejde med en interessentgruppe med udspring fra Ribe Byforum. De har aktivt deltaget i møder og bidraget med væsentlige input til planen.

Læs mere om forholdene i Trafiksaneringsplan for Ribe Bymidte.