Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Trafik & Mobilitetsplan for Esbjerg by

Vi har udarbejdet en Trafik & Mobilitetsplan for Esbjerg by. Formålet med planen er at håndtere den stigende trafikmængde og trængsel på vejnettet i Esbjerg og samtidig sikre god mobilitet frem mod 2030.

Trafik & Mobilitetsplanen består af en baggrundsrapport og en handleplan.

I baggrundsrapporten er Esbjerg Kommunes fremtidige udfordringer identificeret og 50 mulige tiltag, der på forskellige måder alle medvirker til at imødegå udfordringerne, er beskrevet i et samlet idékatalog.

I handleplanen er der udvalgt en række indsatsområder og tiltag fra baggrundsrapporten, som det anbefales at arbejde med frem mod 2030. Planen fastsætter de overordnede rammer for gennemførelsen af tiltag på kort, mellemlangt og langt sigt, og sikrer sammenhæng mellem de gennemførte tiltag, så tiltagene understøtter hinanden. Mange af tiltagene og projekterne er allerede gennemført.