Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Overkørsler til vej (indkørsler)

Ønsker du at få etableret, udvidet, flyttet eller nedlagt en  indkørsel fra en kommunevej eller privat fællesvej? Så kan du ansøge om det her.

Tilladelse til overkørsel til kommuneveje og private fællesveje kan gives efter Vejloven og Privatvejsloven.

Du skal ansøge ved at sende en mail. Brug kontaktboksen her til højre.

Mailen skal indeholde følgende oplysninger:

• Type (ny overkørsel, flytning/udvidelse af eksisterende overkørsel eller nedlæggelse af eksisterende overkørsel).

• Ejendommens adresse, herunder matr. nr. og ejerlav (du kan finde oplysningerne på dit skøde eller på www.ois.dk)

• Kontaktoplysninger (ansøgers navn, adresse, tlf. nr. m.v.).

• Oplysning om godkendelsen ønskes tilsendt pr. mail eller pr. post.

• Overkørslens ønskede bredde.  (Afgørelsen vil bero på et konkret skøn, men bredden må som udgangspunkt ikke overstige 6 m pr. ejendom)

• Placering af overkørslen (Eks. ønskes anlagt 3 m fra ejendommens østlige skel ud mod x vej).

Det anbefales desuden, at vedhæfte en skitse der illustrerer ovenstående.

Du kan forvente svar på din ansøgning inden for ca. 7 arbejdsdage. Du vil modtage enten et afslag eller en tilladelse med yderligere oplysninger omkring etablering af overkørslen.