Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Intelligent trafikstyring

Hvad er ITS?

ITS dækker over Intelligente Transport Systemer. ITS er systemer og teknologisk udstyr, der kan forbedre trafikafviklingen og samtidig gøre transport mere effektiv og sikker. Som trafikant møder du bl.a. ITS systemerne i form af signalanlæg i lyskryds, som p-vejvisningstavler der guider dig til ledige parkeringspladser, eller når du passerer cykeltællerne i Esbjerg. 

Teknik & Byggeudvalget besluttede 1. juni 2018, at der skulle udarbejdes en ITS handlingsplan, som skal prioritere og koordinere ITS indsatsen over de kommende år. Formålet er at øge fremkommeligheden i Esbjerg Kommune ved at bruge ny teknologi i byrummet, både til styring af trafikken og til indsamling af data om trafikstrømme. Med ITS tiltag kan fremkommeligheden på det eksisterende vejnet optimeres, uden at der skal udføres større fysiske og dyre ændringer i vejnettet. 

Handlingsplanen har udpeget de strækninger, der har størst behov for ITS tiltag  og vurderet hvilke ITS tiltag og indsatsområder, der på lang sigt kan forbedre fremkommeligheden på kommunens vejnet. ITS handlingsplanen indeholder:

  1. En udpegning af lokaliteter, hvor ITS tiltag kan afhjælpe visse trafikale udfordringer i kommune
  2. En vurdering af hvilke trafikanter der skal tilgodeses i de enkelte lyskryds
  3. En prioritering af de ITS tiltag, der giver mest værdi for de trafikale udfordringer i kommunen

Læs mere i ITS-handlingsplan – Intelligente Transport Systemer (65 MB)