Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Kommuneplan 2018-2030

Kommuneplan 2018-30 er den samlede plan for den fysiske udvikling i Esbjerg Kommune. Kommuneplanen fastlægger byrådets mål og retningslinjer for kommunens udvikling både i byerne og i det åbne land for en periode på 12 år. 

Samtidig sammenfatter kommuneplanen de forskellige kommunale planer, som f.eks. planer for trafik, landbrug, natur og skoler. Den fastsætter desuden rammer for lokalplaner, behandling af byggesager og administration i det åbne land. Planen revideres hvert fjerde år efter en forudgående kommuneplanstrategi.

Esbjerg Byråd vedtog d. 18. december 2017 endeligt Kommuneplan 2018-30.

Kommuneplanen består af følgende dele:

• Hovedstruktur med retningslinjer og redegørelse gældende for hele kommunen
• Rammer der viser, hvad der gælder for et afgrænset geografisk område
• Kommuneplanen på kort
• Beskrivelse af lokalområder, der fortæller om de enkelte byer og bydeles værdier og særkender

Forud for den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2018-30 har et planforslag været i offentlig høring, hvor borger, virksomheder og offentlige myndigheder kunne komme med bemærkninger. I Uddrag og Vurderinger kan man se, hvilke bemærkninger der er kommet, hvordan de er blevet vurderet og om det giver anledning til ændringer i forslaget. Uddrag og Vurderinger foreligger i tre bind: Høringsrapport, Indlægsrapport og Bilag med VVM.
Da Kommuneplan 2018-30 udgør en fuld revision af kommuneplanen skal der foreligge en miljøvurdering af planforslaget.  
Derudover knytter der sig en række baggrundsanalyser til Kommuneplan 2018-30. Disse findes som bilag til planen.

Via linket i toppen eller bunden kan du læse forslag til kommuneplanændringer og vedtagne kommuneplanændringer.