Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Bekendtgørelse om standsning og parkering

For at forbedre trafiksikkerheden har Esbjerg Kommune lavet en bekendtgørelse for standsning og parkering, som begrænser parkeringsmulighederne for tunge køretøjer og påhængskøretøjer (påhængsvogne, trailere, campingvogne mv.).

I tættere bebyggede områder, der er afgrænset af byzoneskilte, gælder følgende regler: [§1-4]. Bestemmelserne er lavet i medfør af Færdselslovens § 92, stk. 1, nr. 1, og med samtykke fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

§ 1 Køretøjer med en tilladt totalvægt over 3.500 kg (lastbiler, busser og lignende), påhængskøretøjer med en tilladt totalvægt over 2.000 kg (påhængsvogne, trailere, campingvogne m.v.), sættevogne, motorredskaber og traktorer må ikke parkeres i mere end 4 timer, med mindre sådan parkering er tilladt ved særlig afmærkning.

Stk. 2: Påhængskøretøjer (påhængsvogne, trailere, campingvogne m.v.) med en tilladt totalvægt på højst 2.000 kg må kun parkeres i indtil 24 timer, med mindre en sådan parkering er tilladt ved særlig afmærkning.

§ 2 Der må ikke parkeres særligt indrettede køretøjer herunder campingvogne og autocampere med henblik på overnatning, med mindre sådan parkering er tilladt ved særlig afmærkning.

§3 Ved overtrædelse af denne bekendtgørelse kan der pålægges afgift i medfør af Færdselslovens § 121 og § 122a jævnfør Færdselslovens § 121.

§ 4 Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. december 2015.

Vedtaget af Teknik & Byggeudvalget, 18. september 2015.