Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Supercykelstier

I Esbjerg har vi to supercykelstier. En supercykelsti er en cykelsti, hvor kvaliteten har fået et løft. Supercykelstierne er planlagt, så de kan bruges af pendlere, de har så få stop som muligt, og nogle steder er der også pumper og servicestationer. Håbet er, at supercykelstierne kan være med til at øge antallet af cykelpendlere i kommunen - til gavn for både miljø og sundhed.

Esbjerg Kommune har fra Vejdirektoratets pulje til etablering af supercykelstier fået tildelt midler til to konkrete projekter. Der er etableret en 6.5 km lang supercykelsti fra ”Bilka-krydset” i Esbjerg Nord til Havnegade.

I juni 2020 vil kommunens anden supercykelsti langs Baggesens Allé stå færdig. Den nye supercykelsti består af ca. 2,5 km enkeltrettet cykelsti og ca. 800 meter dobbeltrettet cykelsti. Strækningen går langs Baggesens Allé fra Esbjerg banegård og ud til Tjæreborg vej. Begge cykelstier løber ad allerede eksisterende veje og stier, som på del strækninger forbedres for at øge trafiksikkerheden for cyklisterne.

Kort der viser Supercykelstistrækningen langs Baggesens Allé fra Esbjerg banegård og ud til Tjæreborg vej.

Se de mange delprojekter, der tilsammen udgør supercykelstiruten på Esbjerg Kommunes projektside.