Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Cykelsti fra Bramming til Store Darum

Den nye cykelsti, som skal forbinde Bramming og Store Darum, forventes at stå klar i 2024. Her kan du læse mere om cykelstiprojektet og løbende følge med i udviklingen. 

Større trafiksikkerhed for cyklister

Et stort lokalt ønske går i opfyldelse, når en ny cykelstiforbindelse mellem Bramming og St. Darum forventes at stå klar til indvielse i 2024. Der er i dag ingen cykelfaciliteter på strækningen. Den nye cykelsti vil dermed skabe større sikkerhed og tryghed for cyklisterne, der i dag skal færdes på kørebanen hvor der køres med høj hastighed. Den 4,8 km lange, dobbeltrettede cykelsti etableres med tilskud fra den statslige Cykelpulje. 

Cykelstien skaber sammenhæng

Men den nye cykelstiforbindelse skaber vi et sammenhængende cykelstisystem i området, idet den nye cykelsti vil koble sig på de eksisterende cykelstier inden for bygrænserne i Bramming og St. Darum. 

Formål

Cykelstien har til formål at skabe en sikker og mere tryg cykelstiforbindelse for både eksisterende cyklister og nye cyklister på strækningen, heriblandt skoleelever, pendlere til og fra arbejde, borgere med ærinder i byen, motionister og borgere som anvender stationen i Bramming.

Formålet er desuden at få flere til at cykle ved at gøre det mere trygt, sikkert og attraktivt at vælge cyklen frem for bilen, og dermed understøtte udviklingen af den grønne mobilitet.

Derudover vil en cykelstiforbindelse skabe et sammenhængende cykelstinet og binde byerne St. Darum og Bramming bedre sammen og skabe tilknytning mellem oplandsbyer og de større byer.

Cykelstiens forløb

Cykelstiprojektets strækning (grøn) og væsentlige destinationer (sorte prikker). Som de nuværende forhold viser, mangler der en sikker og tryg cykelforbindelse mellem Store Darum og Bramming.

Cykelstiens delstrækninger

Kort over cykelstiens delstrækninger og faciliteter. Tallene henviser til beskrivelser i fold-ud menuen ovenfor.

Lige nu arbejder vi med...

Anlæg

Stien, som anlægges af entreprenør Benny Andersen, forventes færdig i sommeren 2024.