Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Oplysningspligt

Esbjerg Kommune behandler dine personoplysninger - og vi har dermed oplysningspligt.

Esbjerg Kommune behandler dine personoplysninger.

Vi er ansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med ansøgning om brugeradgang til pullertsystemet i Kongensgade.

Ifølge databeskyttelsesreglerne skal vi informere dig om, hvordan vi behandler dine oplysninger.

Vær opmærksom på, at dette kun er til din orientering. Du skal derfor ikke foretage dig noget.

Har du spørgsmål til, hvordan vi håndterer dine oplysninger, kan du finde mere information på Esbjerg Kommunes hjemmeside eller kontakte os. Du finder vores kontaktoplysninger nederst.

Behandlingen af dine personoplysninger

Personoplysninger er oplysninger, der handler om dig.

Behandling betyder enhver form for håndtering af personoplysninger. Det kan fx betyde, at vi indsamler, registrerer, opbevarer, søger, videregiver eller sletter dine personoplysninger.

Hvorfor behandler vi dine personoplysninger?

Formålet med at behandle dine personoplysninger er at kunne behandle din ansøgning og oprette dig som bruger i systemet Access Technology, som giver dig adgang til at kunne hæve og sænke pullerterne i Kongensgade.

Retten til at behandle dine oplysninger følger af dit samtykke, som du afgav med indsendelsen af formularen.

Hvilke personoplysninger behandler vi?

Vi behandler udelukkende oplysninger omkring dit navn, adresse, mobilnummer og e-mail.

Hvor stammer dine personoplysninger fra?

Vi har dine oplysninger fra den indsendte formular.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer dine oplysninger i vores fagsystemer. Det er kun de medarbejdere, der har en saglig, arbejdsmæssig grund, der må behandle dine personoplysninger.

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger. Oplysningerne behandles i den tidsperiode, hvor du er berettiget til brugeradgang til systemet. Herefter slettes din brugerprofil og dermed dine oplysninger i systemet. 

Hvem videregiver vi dine personoplysninger til?

Vi videregiver dine oplysninger til andre relevante afdelinger i Esbjerg Kommune, hvis det er nødvendigt af hensyn til behandlingen af din sag, eller hvis det er en pligt ifølge gældende lovgivning, du vil i dette tilfælde altid blive informeret i form af et ”vi beder ’afdelingen’ ringe til dig” eller lignende.

Hvilke rettigheder har du?

Du har en række rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personlysninger. Hvis du vil gøre brug af dem, kan du kontakte kommunen.

  • Du kan få indsigt i de oplysninger, vi har registreret om dig. Du kan også bede om aktindsigt i en konkret sag om dig.
  • Du kan få rettet eller tilføjet oplysninger om dig.
  • Du kan i særlige tilfælde få slettet oplysninger om dig.
  • Du kan i visse tilfælde få behandlingen af dine oplysninger begrænset.
  • Du kan i visse tilfælde gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine oplysninger.
  • Du kan i visse tilfælde få udleveret dine oplysninger, så de kan overføres til fx en anden myndighed.

Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside.

Spørgsmål til alt dette?

Hvis du har spørgsmål til alt det ovenstående, herunder den behandling af dine personoplysninger, det omhandler, skal du kontakte Sekretariatet Frodesgade gennem hovednummeret på telefon 76 16 16 16.

Spørgsmål til dine rettigheder?

Esbjerg Kommune har også en databeskyttelsesrådgiver, som du kan kontakte via sikker mail (kræver NemID) eller på telefon 76 16 12 70.
Læs mere om databeskyttelsesrådgiveren på www.esbjerg.dk/databeskyttelse.

Hvis du vil klage

Du kan klage til Datatilsynet over Esbjerg Kommunes behandling af dine personoplysninger. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på tilsynets hjemmeside.