Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Gadefejning

Hvis du er grundejer, har du en forpligtelse til at holde fortove og stier rundt om din grund rene og fri for ukrudt. Vi fejer gaden langs med kantstenen. Hvor ofte vi kommer forbi, afhænger af, hvor du bor.

Som grundejer har du pligt til at holde fortove og stier rene for snavs, affald, visne blade og ukrudt. Du må ikke bruge kemiske ukrudtsmidler på grund af risikoen for forurening af grundvandet.
 
Bor du ud til en privat fællesvej, gælder ovenstående forpligtigelse også for kørebanen ud til vejmidten. I nogle boligområder, varetager grundejerforeningen denne opgave.
I midtbyerne (gågadeområder) har Vej og Park overtaget denne forpligtigelse og udgifterne til dette opkræves ved grundejerne. Derudover fejer vi gaderne langs med kantstenen.
 
Gadefejningen er opdelt i 3 forskellige niveauer. Laveste niveau er boligvejene, der fejes 1 gang årligt og højeste niveau er midtbyerne og indfaldsvejene, der fejes efter behov efter et højt tilstandskrav.
 
Kommunen fejer kun veje med kantsten.
 
Cykelstier fejes ca. 4 gange om året.
 
Læs mere i regulativ for vintervedligehold og renhold af veje og stier nedenfor

Bekendtgørelse om private grundejeres forpligtelser til snerydning, glatføregrusning samt renholdelse af gader, veje og stier i Esbjerg Kommune.