Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Bymidtesamarbejde

I Esbjerg Kommune er der tre byfora, som arbejder med udvikling i Esbjerg, Ribe og Brammings bymidter. 

Byfora Esbjerg, Byfora Bramming og Byfora Ribe
Byfora har deltagere fra erhvervslivet, borgere, organisationer samt repræsentanter fra politiske udvalg og administrationen. Hvert Byfora mødes 2 gange hvert år og diskuterer udviklingen, udarbejde handleplaner og igangsætte initiativer i bymidterne. De 3 Byfora indstiller projekter til Byrådet.

Fælles Forum
De 3 Byfora mødes et par gange om året i et Fælles Forum. Her udveksles erfaringer og fælles initiativer drøftes.

Sammensætningen af Byfora
Bymidtesamarbejdet startede allerede i 1995 i den gamle Esbjerg Kommune. Erfaringerne var så gode at ved kommunesammenlægningen blev projektet udvidet med Bramming og Ribe bymidter. Sammensætningen i de 3 Byfora godkendes af Byrådet i starten af hver byrådsperiode. I forbindelse med, at et medlem udtræder, og der er ønske om at indsætte et nyt medlem, eller der er forslag om at udvide et Byforum med en ny person, skal dette godkendes i formandskabet efter indstilling fra Teknik og Miljø forvaltningen. Formandskabet består af formændene fra de 3 Byfora og formanden fra bymidtesamarbejdets styregruppe.

Privat medfinansiering af projekter
Som et vigtigt element arbejdes med privat medfinansiering af de konkrete projekter. Ved at supplere med midler fra private bygningsejere, fonde mv. er det muligt at gennemføre projekterne.