Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Kulturmiljøer

Kulturmiljøer defineres i Esbjerg Kommune som et geografisk afgrænset område, der ved sin fremtræden afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling.

Alle oplysninger i Kulturmiljøplanen er samlet i ovenstående kort. Kortet udgør således Kulturmiljøplanen.
Kortet indeholder fire elementer:

  • Kulturmiljøets samlede afgrænsning (som i kommuneplanen)
  • En opdeling af kulturmiljøet i et særligt værdifuldt kulturmiljø (kvadreret grønt) og en kulturmiljøkerne (gul flade)
  • Et registreringsskema indeholdende data for hvert enkelt kulturmiljø. Skemaet kan tilgås ved et klik på kortet
  • De såkaldte udsigtspunkter, der, ved et zoom i kortet, viser sig som blå pile. Pilene angiver fotostandpunktet for det foto, der viser sig, hvis man klikker på pilen.

Søgefeltet kan bruges ved en adressesøgning ellers kan der zoomes i kortet for at opnå de ønskede funktioner. Kommuneplanens oplysninger om bevaringsværdige bygninger er tilføjet kortet som et lag, der viser sig ved at zoome tæt ind på de enkelte miljøer. De enkelte signaturers betydning kan vises ved at klikke på temavælger-knappen.

Knappen ”Vis position” er anvendelig, hvis man står med sin mobile enhed i terrænet og ønsker oplysninger om det sted man befinder sig.