Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Kommuneplanstrategi 2018-30

Kommuneplanstrategi 2018-30 blev vedtaget af Byrådet den 14. december 2015. Den nuværende strategi er gældende indtil den næste bliver vedtaget i denne byrådsperiode som løber fra 1.1. 2017 til 31.12 2021.

I følge planloven skal byrådet offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen inden for den første halvdel af hver byrådsperiode. Kommuneplanstrategien skal indeholde oplysninger om den planlægning, der er gennemført siden seneste revision samt Byrådets vurdering og strategi for kommunens fremtidige fysiske udvikling.

I Esbjerg Kommune præsenteres strategien i to publikationer. Et debathæfte og en baggrundsrapport. Debathæftet fremlægger i kort form Byrådets strategi for udvikling af kommunen med fokus på seks aktuelle temaer:

Storbyliv og bymidter
Erhvervsudvikling
Det åbne land
Infrastruktur
Turisme
Levende lokalsamfund

I baggrundsrapporten redegøres der for baggrunden for debathæftets fokus ligesom der redegøres nærmere for den øvrige revision af kommuneplanen.

Kommuneplanstrategi 2018-30 var i offentlig høring fra den 16. juni 2015 til den 31. august 2015. De indlæg som er indkommet i denne periode, herunder også bemærkninger fra facebook og fra interessentmøder og borgermøder, er samlet i Uddrag & Vurderinger.