Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Kirkeomgivelser

Udpegningen af kirkeomgivelser har til formål at beskytte de visuelle værdier og eventuelle særlige problemstillinger, der knytter sig til oplevelsen af kirkeområderne i samspil med landskabet. Udpegningen spiller ind i den samlede planlægning og administration af det åbne land.

Beskrivelsen af det enkelte kirkeområde rummer en redegørelse for kirkens placering i og samspil med landskabet og evt. bebyggede omgivelser. Desuden beskrives eventuelle særlige forhold af betydning for oplevelsen af kirkeområdet set udefra samt udsigtsmulighederne fra kirkegården til landskabet. Der gøres evt. opmærksom på tiltag i omgivelserne, der vil kunne svække eller styrke oplevelsen af kirkens arkitektoniske eller kulturmiljømæssige værdier.

Herudover har kirken ofte stor landskabsarkitektonisk værdi for det omgivende område. Mange af landsbykirkerne ligger højt og markant i landskabet, evt. i tilknytning til udstrakte vandflader. Nogle af kirkerne har ligefrem værdi som vigtige ”kendemærker”, der påvirker landskabsopfattelsen inden for en hel egn. Mange steder ligger kirkerne stadig med åben forbindelse til det dyrkede landskab på en eller flere sider og har bevaret deres samspil med landskabet. Andre steder er kirken blevet afskåret fra dette samspil gennem tæt bymæssig bebyggelse eller beplantning, således at kun tårnet synes ude fra det åbne land.

Det tidligere Ribe Amt udgav i 2005 rapporten: ”Kirkeomgivelser. Registrering af kirkeomgivelser i Ribe Amt”. Rapporten omfatter de kirker som Ribe Amt udpegede med beskyttelseszoner.