Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Forslag til Kommuneplanstrategi Tema Udviklingsområder

Byrådet ønsker at udlægge to udviklingsområder med tilknytning til henholdsvis Hjerting og Sjelborg i byzone.

Ved moderniseringen af Planloven i 2017 blev det muligt for kommunerne at udpege potentielle udviklingsområder i kystnærhedszonen. Kommunerne kan på baggrund af en vedtaget kommuneplanstrategi ansøge staten om at medtage udviklingsområderne i et kommende landsplandirektiv. Ansøgningsfristen er den 1. december 2019.

Forslag til Kommuneplanstrategi │ Tema │ Udviklingsområder udgør det strategiske grundlag for Esbjerg Kommunes ansøgning om udviklingsområder. 

Forslag til Kommuneplanstrategi │ Tema │ Udviklingsområder er i høring fra den 20. august 2019 til den 15. september 2019.