Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Præstegårdsskolen Urban – det naturlige skolevalg

Præstegårdsskolen Urban er en af kommunens Kulturprofilskoler. Her får dit barn kulturelle oplevelser og tilbydes undervisningsforløb, som ikke findes andre steder i kommunen. Det kan fx være Kunst for Livet i 0. klasse, Alle Spiller et Instrument i 2./3.klasse eller scenekunst-forløbet C:ntact for 8. klasserne.

Oplevelser og fællesskab

På Præstegårdsskolen Urban har vi fokus på at give skolens elever flere og bedre oplevelse og erfaringer. Med en solid støtte på 500.000 årlige kroner fra Lauritzen Fonden helt frem til og med 2022, kan vi give eleverne en lang række ekstra muligheder til gavn for dannelse og samfundsforståelse.

Det kan være lærings- og oplevelsesforløb på Esbjerg Kunstmuseum eller biblioteket, særlig undervisning ift. lejrskolerne, forløb på SOSU-skolen, foredrag, afvikling af en filmfestival eller særlige aktiviteter under Naturvidenskabsfestivalen.

Også det sociale vægtes højt. Sammen med områdets dagtilbud arrangerer vi Store Legedag, som styrker fællesskabet og børnenes kendskab til hinanden. For at frikvartererne bliver så positiv en oplevelse som muligt for eleverne, har vi med støtte fra Lauritzen Fonden etableret både frikvarterskorps og legecontainer. 

Skolens nye ’Børne og Unge-bestyrelser’ skaber initiativer og sørger for, at elevernes egne ønsker og perspektiver får plads.

Sammenhæng fra børnehave til skole

Vi samarbejder tæt med de lokale børnehaver, og vi arbejder målrettet på sammen at skabe et sammenhængende pasnings- og læringstilbud til dit barn. Dette betyder fælles uddannelse af personalet, samarbejde på kryds og tværs, og sammenhængende læringsforløb fra børnehave til skole.

Forandringer ude og inde

Præstegårdsskolen Urban åbner sig for alle. Skolens nære udearealer er under kraftig forandring, og vi kan snart tilbyde et enestående uderum med masser af muligheder for leg og samvær, både i og uden for skoletiden.
Læs om planerne for uderummet Spektrumparken.

Skolens faglokaler er de seneste år forvandlede og fremstår i dag opdaterede og inspirerende. Det gamle skolebibliotek er derfor meget mere end blot et skolebibliotek. I et samarbejde med den socialøkonomiske virksomhed KORN 180 har vi skabt et rum, som pirrer børns læselyst, og er tilgængeligt for flere. Det benytter mange børn og pædagoger fra områdets dagtilbud sig allerede af, og det kan du også gøre. Faktisk kan du som borger bruge skolebiblioteket som et hvilket som helst andet bibliotek i kommunen.