Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Præstegårdsskolen Urban – det naturlige skolevalg

Præstegårdsskolen Urban er en af kommunens såkaldte kulturprofilskoler. Her får dit barn kulturelle oplevelser og tilbydes undervisningsforløb, som ikke findes andre steder i kommunen.

Oplevelser og fællesskab
Præstegårdsskolen Urban har fokus på at give skolens elever flere og bedre oplevelser i livet. Helt konkret betyder det, at vi med en solid støtte på 500.000 årlige kroner fra Lauritzen Fonden helt frem til 2022 kan give eleverne en lang række ekstra muligheder.

Det kunne fx være lærings- og oplevelsesforløb på Esbjerg Kunstmuseum, mere og bedre undervisning i forbindelse med lejrskolerne, forløb på SOSU-skolen, foredrag, afvikling af en filmfestival eller særlige aktiviteter under Naturvidenskabsfestivalen. Man kan ikke få alt for 500.000 kroner – men man kan faktisk få meget!

Også det sociale vægtes højt. Sammen med områdets dagtilbud arrangerer vi Store Legedag, som styrker fællesskabet og børnenes kendskab til hinanden. For at frikvartererne bliver så positiv en oplevelse som muligt for eleverne, har vi med støtte fra Lauritzen Fonden etableret et frikvarterskorps, som sætter aktiviteter i gang i alle pauser. Med en hel legecontainer og med ’legeuddannede’ lærere og pædagoger til rådighed, kommer børnene ikke til at stå alene i hjørne, når der ringes ud til frikvarter.

Forandringer ude og inde
Præstegårdsskolen Urban åbner sig for alle. Skolens nære udearealer er under forandring, så børnene vil opleve, at det er sjovt at bruge dem både i skoletiden og fritiden. Også vores nærområde transformeres i disse år og det får betydning for hele skolen. Læs mere om det under SpektRum.

På de indre linjer er skolens bibliotek i dag meget anderledes, end du måske husker skolebiblioteket fra din egen skoletid. I et samarbejde med den socialøkonomiske virksomhed KORN 180 har vi skabt et bibliotek, som pirrer dit barns læselyst, og gør biblioteket tilgængeligt for flere. Det benytter mange børn og pædagoger fra områdets dagtilbud sig allerede af, og det kan du også gøre. Faktisk kan du som borger bruge skolebiblioteket som et hvilket som helst andet bibliotek i kommunen.