Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Kvaglundskolen Signatur - forberedt til fremtiden

Kvaglundskolen Signatur har fokus på udviklingen af elevernes kompetencer gennem projektbaseret undervisning. Vores måde at arbejde på kaldes for ’læring og engagement gennem autentiske projekter med fokus på science’.

Vi kalder det bare LEAPS.

Skolen er én af kun fire folkeskoler i Danmark, som arbejder med LEAPS. I det daglige arbejde betyder LEAPS, at vi blandt andet styrker elevernes evne til at samarbejde og kommunikere med andre, opbygge viden, anvende it, innovere og lære, løse problemer, samt at evaluere sig selv. Det er den slags kompetencer, som du måske har hørt omtalt som 21st century skills, fordi det er færdigheder, de fleste er enige om, skal indgå i elevernes skoledag, så de bliver klædt på til at varetage de jobs som er derude nu, men også de jobs som endnu ikke er opfundet. Vi forbereder med andre ord eleverne til fremtiden. Eleverne oplever, at de er dygtige til at lære, og at det lærte har umiddelbar værdi.

Hvem er jeg? Hvem er vi?

På Kvaglundskolen Signatur oplever eleverne en hverdag, hvor vigtige spørgsmål som fx ’hvem er jeg, hvem er vi?’ munder ud i projekter, hvor elevernes baggrunde, lokalområde og deres udsyn til verden kommer i spil. Lærerne motiverer hver dag eleverne til at lære ud fra deres egne og de øvrige elevers interesseområder og hjælper med at finde vejen fra spørgsmål til projekt frem mod et produkt. Eleverne vil naturligvis lære at omsætte den viden, de har tilegnet sig, til et produkt. Det skaber nemlig motivation og trivsel, som er en anden vigtig del af LEAPS. Faglighed og trivsel går hånd i hånd på Kvaglundskolen. 

Mangfoldighed og samarbejde

På Kvaglundskolen Signatur favner vi mangfoldigheden og rummer mange nationaliteter. Faktisk ser vi mangfoldighed som en styrke, fordi den er med til at gøre eleverne robuste og tolerante. Vi vil gerne gøre eleverne til hele mennesker med mod på og kompetencer til at blive succesfulde i den moderne verden. Derfor tager vi udgangspunkt i det enkelte barn og dets relationer til sin omverden.

Kvaglundskolen ønsker et tæt samarbejde med forældrene, et samarbejde som bygger på gensidig tillid. Det er vores mål, at forældrene involveres direkte i børnenes skoleliv, og vi går utraditionelt til værks. Derfor vil forældrene på Kvaglundskolen blandt andet opleve elevledede samtaler, udstillinger i klassen og udstillinger for hele skolen.

Velkommen til en skole, hvor engagerende undervisning er en del af alle elevernes hverdag.