Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Kunst for livet – nærkontakt med kunsten for de mindste

Gennem samarbejde med Esbjerg Kunstmuseum får de allermindste børn oplevelser med professionel billedkunst. Hvis dit barn bor i Esbjergs Midt- og Østerby, og er et sted mellem vuggestuen og indskolingen, så vil det i de kommende år komme i nærkontakt med kunsten.

Billedkunsten og børnenes ideer er råstoffet
Med Kunst for Livet får børn i Esbjergs Midt- og Østerby fælles oplevelser med kunst både i vuggestuen, børnehaven, førskolen og indskolingen. Overalt møder børn og pædagoger først den professionelle billedkunst på Esbjerg Kunstmuseum, hvor de sammen med kunstformidleren undersøger og undrer sig. Bagefter arbejder dit og de øvrige børn videre hjemme i daginstitutionerne og lader deres inspiration fra museumsbesøget være grundlag for kreative, skabende processer.

Forandring og forankring
Kunst for Livet er en femårig indsats (2019-2024), hvor Esbjerg Kunstmuseum også sikrer, at der uddannes særlige kulturpædagoger i institutionerne, og at børnenes familier inddrages. Som forælder vil du med andre ord også blive involveret i arbejdet. Og så holder vi skarpt øje med fremtidens pædagoger. Sammen med UC Syd sikrer vi, at de pædagogstuderende stifter bekendtskab med metoderne i løbet af deres studietid, og en gruppe forskere følger hele indsatsen tæt, så vi bliver bedre til at tænke kunst og kreativitet ind allerede fra begyndelsen af livet.

Kunst for Livet har ganske vist fokus på børnene i Østerbyen, men inkluderer faktisk børn i hele Midt- og Østerbyen, så alle mødes på lige fod. Når de igen og igen mødes sammen om billedkunsten, skaber vi langsomt et bredt fællesskab, der kan spille en positiv rolle for børnenes måde at omgås hinanden på fremover. Så indsatsen har betydning for dit barns leg, læring og livslyst – både på kort og langt sigt.

Kunst for Livet er et unikt samarbejde mellem Urbanskolen, Børn & Dagtilbuds Område Midt- og Østerbyen, pædagoguddannelsen på UC Syd Esbjerg og Esbjerg Kunstmuseum. Lauritzen Fonden støtter indsatsen med to millioner kroner.