Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Bakkeskolen Cosmos – Jernes lokale skole

Bakkeskolen Cosmos er din stærke folkeskole i Jerne. Skolen er en vigtig brik i det daglige og lokale liv, hvor børn og unge trives, lærer og udvikler sig til at blive aktive og robuste medborgere.

Esport er også en del af Bakkeskolen Cosmos

Bakkeskolen Cosmos er en skole med medmenneskeligt overskud. Skolen er speciel – på den gode måde. Her bliver dit barn en del af en hverdag med korte og koncentrerede skoledage med flere voksne omkring sig og dermed med markant bedre mulighed for at opnå høj faglighed, dannelse og god trivsel.

Som skole har Bakkeskolen Cosmos selvfølgelig stort fokus på børns læring og faglige udvikling. Det er helt afgørende, at alle børn lærer mest muligt. Samtidig er vi meget optaget af børnenes trivsel og dannelse.

Det er enormt vigtigt for os, at Bakkeskolen Cosmos er ’et rart sted for alle’. Derfor glæder vi os selvfølgelig over, at børnene på Bakkeskolen i de seneste års trivselsmålinger konsekvent rater Bakkeskolen højt – også højere end både kommune- og landsgennemsnittet.

Grundlaget for dette er vores arbejde med syv positive karaktertræk, som konkretiserer begrebet dannelse og som skolen bevidst forsøger at udvikle sammen med børnene. Det betyder, at dit barn udover at lære fx at læse, skrive og regne også opdrages og udvikler sig i forhold til at være empatisk, engageret, nysgerrigt, optimistisk, selvkontrollerende, vedholdende og værdsættende.

Atmosfæren på Bakkeskolen Cosmos er behagelig og skolen er fyldt med masser af søde børn og dygtige lærere og pædagoger. Hos os kan dit barn fra førskole til 9. klasse få en lærerig og tryg skolegang både i skole, SFO og klub. I udskolingen findes attraktive og populære tilbud med fokus på sport og overgangen til ungdomsuddannelserne.

Bakkeskolen Cosmos har gode faciliteter og som noget helt unikt ligger kommunens eneste Idéværksted på skolen. Husker du det støvede fysik- eller biologilokale fra din egen skoletid? Idéværkstedet er det stik modsatte; en kæmpestor, videnskabelig legeplads, som vækker begejstring og stimulerer nysgerrighed hos alle elever.

Samarbejde med Statens Kunstfond og Bibliotekerne

Et årelangt samarbejde med Statens Kunstfond har gjort det muligt for Bakkeskolen Cosmos at invitere kunsten og fortællingen indenfor på skolen. Det er vi meget glade for.

For hvem kan ikke nyde et velkomponeret ringe-ind-signal, et farvestrålende linoleums-kunstgulv, et 100-elementers kunstværk af Erik Hagens eller blive grebet af en god historie fortalt med indlevelse under skolens nybyggede fortælletræ?

Sammen med Statens Kunstfond og Esbjerg Kommunes Biblioteker har vi ladet fortællekunsten blive en del af skolens dagligdag. Det er spændende og samtidig oplever dit barn sproget som noget, der giver mening ud over at lære at læse og skrive.

Samarbejde gør forskellen

På Bakkeskolen Cosmos er vi klar over, at hvis de ambitioner vi har på dit barns vegne, skal blive til virkelighed, så skal vores planer hænge sammen med det, man laver i resten af kommunen. Derfor er vi en del af Esbjerg Kommunes strategiske plan for udviklingen af Esbjerg Øst, og det er et samarbejde, som vi både nyder godt af og sætter vores præg på.

Men først og fremmest lægger vi naturligvis vægt på det helt nære samarbejde med dit barn og med dig som forælder. Vi glæder os til at byde jer velkommen på en skole, der er en aktiv del af den forandring, som Østerbyen undergår i disse år.

Idéværkstedet – en del af MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring

Der løses forskellige teknologiske, engineering- og designudfordringer ved hjælp af fx læringsrobotter, limpistoler, genbrugsmaterialer. Underviserne er tit selv med til at forme forløbet, hvor der skeles til aktuelle emner, årsplaner og elevernes niveau.

Om Ideværkstedet på ude.nu