Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Sammen om Esbjerg – Samtaler om Byen

Mener du noget om byudvikling, boliger og arkitektur? Så bliv en del af de nye samtalecafeer, der skal komme med indspark til tre aktuelle udviklingsplaner. Du kan tilmelde dig længere nede på siden - tilmeldingsfrist er den 10. december.

Nu inviterer vi til samtalecafeer under overskriften; Sammen om Esbjerg - Samtaler om Byen, og du kan blive én af de 32 personer, der skal være med.

Du skal være klar til at byde ind med perspektiver og overvejelser om emner, der er relevante for byudviklingen - såsom byrum, gode boliger, parkering i byen og arkitektur. Du har også mulighed for at stille uddybende spørgsmål og få indsigt i andre emner, der er relevante for arbejdet med planerne og projekterne.

Du skal kunne afsætte tid til at deltage i en samtalecafe tre gange i løbet af det kommende år, og som deltager kan du se frem til at møde repræsentanter for Esbjerg Kommune og eksterne eksperter. Når vi mødes, bliver det i mindre grupper, så der er plads til, at alle bliver hørt.

Cafeerne skal repræsentere mange forskellige synspunkter, og her er både beboere, brugere og besøgende i byen velkomne. Samtalecafeernes styrke kommer af vores forskellighed, men selvom du tilmelder dig her, så er du ikke garanteret en plads. Samtalecafeerne sammensættes nemlig, så der er en bred repræsentation i forhold til både bopæl og alder.

Samtalecafe om byen

Som deltager vil du bl.a. komme til at bidrage til den kommende Arkitekturpolitik, der sætter retningen for arkitekturen i Esbjerg Kommune. Den beskriver hvilke ting, der lægges vægt på, når der bygges nye huse, renoveres, ombygges og når der skabes og ændres på bymiljøer, i byrum og landskaber i kommunen.
Læs mere om den kommende arkitekturpolitik i Esbjerg kommune her.

Du vil også indgå i arbejdet, der sætter fokus på Esbjergs indre by og Rørkjær. Her skal der udarbejdes en udviklingsplan, som udstikker retningen for nye projekter og indsatser i området med særlig fokus på at lade oplevelser og kultur indgå. 

Lige nu er der også planer om en ny boligpolitik, der stiller skarpt på fremtidens boligformer. Her skal dit input være med til at sikre, at boligmassen også i fremtiden matcher vores livsstil og forskellige livsfaser.

Tilmeld dig til samtalecafeerne inden den 10. december. Herefter får du besked, om du bliver inviteret med til at deltage. Du vil også modtage nyheder om projektet.