Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Udvidelse af havnen mod syd

Planlægning for ny udvidelse af Esbjerg Havn skal give mulighed for, at havnen kan udvide mod syd.

Der er basis for, at Esbjerg Havn kan vokse yderligere inden for de kommende år. Havnen har derfor brug for mere plads og for at øge deres kajareal og oplagsplads på land frem mod 2030.

Kommunen har udarbejdet forslagene til de planforslag, der giver mulighed for udvidelsen. Byrådet har godkendt, at planforslagene offentliggøres. Planforslagene er på den baggrund i offentlig høring i perioden 3. februar – 31. marts.

Se forslaget til lokalplan, kommuneplanændring og miljøkonsekvensrapport herunder.

Baggrund

Baggrunden for planforslagene er et ønske om at skabe mulighed for Esbjerg Havns fortsatte udvikling.

Esbjerg Havn forventer øget aktivitet inden for både eksisterende og nye forretningsområder frem mod 2030. Det er forventningen, at kapaciteten på de eksisterende havnearealer i løbet af nogle år vil være fuldt udnyttet.

Planerne sikrer, at der i fremtiden er udbygningsmuligheder for havnen.

Lokalplanen sikrer, at området efter opfyldning af søterritoriet kan anvendes til havneformål.

Miljøkonsekvensrapporten sikrer, at projektet ikke medfører væsentlige miljømæssige konsekvenser.

Digitalt informationsmøde

Vi afholder et digitalt infromationsmøde om planforslagene i forbindelse med den offentlige høring. 

Mødet afholdes den 15. marts klokken 19.00.

I dagene op til mødet, kan du finde program og link til mødet her på siden.