Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Tjæreborg - en by med Energi

Projektet rummer klare ambitioner om at gøre Tjæreborg til en bedre by i et bredt og bæredygtigt perspektiv for både borgere og erhverv.
Læs mere om projektet her på siden.

(side under opbyggelse)

Tjæreborg er én af i alt fire mellembyplaner, der er lavet for Esbjerg Kommunes mellemstore byer. 

Med mellembyplanerne ønsker Byrådet at samle de idéer og visioner, der findes i de mellemstore byer i en form for idékatalog, der fremover kan danne grundlag for den fysiske og æstetiske udvikling af byerne.

Tjæreborgs mellembyplan, 'Tjæreborg - en by med energi,' rummer klare ambitioner om at udvikle byen i et bredt og bæredygtigt perspektiv. Byen skal indrettes, så både borger og erhverv kan agere klimavenligt og bæredygtigt og sammen arbejde for at nå målet om CO2-reduktion på en række indsatsområder.

Demonstration i levende by

Med projektet er der skabt en hel by, hvor de nyeste teknikker inden for klimahensyn og bæredygtighed kan bringes i konkret anvendelse og demonstreres i skala 1:1 i en levende og velfungerende by.

Det sker lige nu

Virtuelt borgermøde om vindmøller ved Tjæreborg

Den 30. november 2020 blev der afholdt virtuelt borgermøde om det projekt der skal muliggøre fire nye vindmøller i Tjæreborg Enge.

De fire møller som måler op til 180m i højden, skal erstatte syv af de eksisterende otte møller.

Byen hjerte

Søen, som fungerer, som regnvandsbassin og rekreativt område

Projektet blev en realitet gennem et stort samarbejde mellem kirken, Brugsen, det lokale plejehjem, skolen, spejderne og naboerne.

Med en funktionel sø, snoede stier og veltilpasset natur fik byen et hjerte for alle, som kan bruges til at opsamle regnvand, gå tur omkring, gå på opdagelse og være aktiv.

Langs den buede sti mellem skolen og spejderne er der fx. en klatrevæg og andre ting, som kan bidrage til at alle får bevæget sig lidt ekstra.

Den snoede sti mellem skolen og spejderne

Kirken og stierne med de afskårne hjørner