Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Byrumsforsøg i Ribe

Fra oktober 2021 og 6 uger frem undersøger og afprøver vi nye måder at indrette byens rum på. Det foregår i området hvor Saltgade krydser Tved Å.

Byrumsforsøget giver forskellige fysiske eksempler på hvordan området kan udvikles. Som en lille forsmag på, hvordan en sti f.eks. kunne omkranse Jernstøberi-området, er der blandt de midlertidige tiltag lavet en sti fra Saltgade hen til en udsigtsplads, hvor man kan nyde udsigten over åen og marsken. Langs stien er der opsat skilte, som fortæller om forsøget og områdets historie.

Ved P-Nord er der lavet en midlertidig lille plads med bænke og oplysningskilte på et græsareal ved Saltgade-broen over Tved Å. Her danner to træer også en midlertidig portal, som en velkomst ved ankomsten til byen.

Byrumsforsøget består af: 1: Udsigtsplads ved Tved Å 2: Sti fra Saltgade til udsigtspladsen 3: Oplysningsskilte 4: Markering af ankomsten til byen 5: Mødested ved P-Nord

Holdninger og ønsker til områdets udvikling undersøges under forsøget og samles efterfølgende i en evalueringsrapport. På baggrund af rapporten arbejder vi videre med udformningen af mere permanente løsninger.

Opsamling efter høring af oplæg til byrumsforsøg

Oplæg til byrumsforsøg i Ribe var i høring fra d. 16. juli til d. 19. august 2021.

Her kan du læse mere om høringen.