Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Museumspladsen, Banegårdsområdet og Norgesgade

Projektet skal skabe en sammenhæng mellem områderne omkring banegårdsbygningerne, Esbjerg Banegård, Banegårdspladsen, Norgesgade, Museumspladsen og arealet syd for Shoppingcenter Broen.

Grid strukturen, som karakteriserer centrum af Esbjerg, hvor gaderne går diagonalt på hinanden, sætter rammen for projektet, som derudover rummer en række overordnede byplanmæssige tiltag: Design af tre byrum, udpegning af identitetsskabende akser, bymæssig fortætning, tilføjelse af nye funktioner, grønnere gadeprofiler, parkeringsløsning og godt flow for bløde og hårde trafikanter.

Vinderprojektet har den mest overbevisende håndtering af bebyggelsen og parkeringssituationen på Museumspladsen. Forslaget evner at løse den svære balancegang mellem bygningernes indpasning i den eksisterende by, tilføjelse af nye attraktive boliger og anvisning af en integreret parkeringsløsning.

Se vinderprojektet og tidsplanen herunder.

Visionen

  • Sammenhæng i områderne som en helhed
  • Områderne udnyttes bedst muligt
  • Togdrift og andre transportmidler lever op til fremtidens krav og muligheder
  • Bylivet udfolder sig i områderne
  • Et arkitektonisk løft af alle områderne.

Tidsplanen - nyeste øverst

2020 og frem - Bearbejdning og videre planlægning

Februar 2020 - Vinderen kåres

November 2019 - Midtvejsinddragelse af naboer og interessenter

August 2019 - Konkurrencen udskrives

Forår 2019 - Konkurrenceprogram udarbejdes med naboer og interessenter

Januar 2019 Workshops med naboer og interessenter

Inddragelse

Processen med at få udviklet den nye helhedsplan har fokuseret på at involvere interessenter til informationsmøder og workshops, hvor idéer, ønsker og betragtninger kan komme frem og med i overvejelserne.

Projektet skal nemlig være omfattende og realistisk på samme tid, med alle de elementer, der skal tage højde for. Derfor er det afgørende at høre naboer, brugere og kendere af området i kombination med fagspecialisterne.