Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Byparken

Projektet med at skabe en kreativ og kunstnerisk grøn oase centralt i Esbjerg, hvor esbjergenserne mødes mellem by og havn. 

Seneste nyt - oktober 2021

Johan Hoffmann Fonden har givet tilsagn om at støtte realiseringen af projektet ”Byens bjerg”.

Esbjerg Byråd afsatte i første omgang 5 mio. kr. til en kommende realisering, og i forbindelse med dette års budget valgte byrådet at øremærke yderligere 5 mio. kr. til projektet. Nu træder Johan Hoffmann Fonden til med 10 mio. kr., og den generøse fondsdonation sætter skub i realiseringen.

Det vindende arkitektforslag består af tre hovedgreb omkring Kløften, Skrænten og Plateauet. Kløften vil, som navnet antyder, forstærke kløftvirkningen omkring Hulvejen med indskrænkning af vejen og tættere beplantninger på skråningerne. Skrænten dækker over området ved det nuværende amfiteater. Her skal anlægget udbygges med respekt for de eksisterende gamle bøgetræer og terrænkurvers forløb, og der skal både skabes flere siddepladser og sceneområdet etableres med nye faciliteter. Amfi-området bliver helt centralt i renoveringen af Byparken, mens Plateauet med legepladsen i den østlige del af parken vil afvente yderligere finansiering.

Johan Hoffmann Fonden har betinget, at der i gennemførelsen skabes en fysisk forbindelse mellem Musikhuset Esbjerg og det nye publikumsområde. På den måde kan Musikhuset Esbjerg tænkes ind og huset kan understøtte de udendørs arrangementer til glæde for publikum.

Baggrund

I 2016 afsatte Esbjerg Byråd penge til afviklingen af en konkurrence om fremtiden for Byparken. Projektkonkurrencen blev udskrevet i efteråret 2018 af Esbjerg Kommune med støtte fra Statens Kunstfond.
Den 18. juni 2019 blev vinderen af projektkonkurrencen så offentliggjort i Musikhuset.

De to teams, der kom med gennemarbejdede og visionære bud var projekterne

 • Doktorens Anlæg – Én samlet park 
  • BOGL Aps
  • AART architects
  • Oluf Jørgensen A/S
  • billedhuggeren Ingvar Cronhammar
 • Esbjerg Bypark – Byens bjerg
  • Henning Larsen
  • Topotek1
  • Ingeniør’ne
  • billedkunstneren Eva Koch.

En enig dommerkommitee udnævnte Esbjerg Bypark - Byens Bjerg, som vinder af projektkonkurrencen.

Vinderkåringen

”Byens bjerg vinder, da det understreger parkens særegne rolle som landskabelig park for byen. Forslaget beriger byen igennem at tilbyde et ambitiøst havearkitektonisk rum med stor formbevidsthed og sammenhængskraft, som er i dialog med den danske havearkitektoniske tradition, og som tilbyder et fremtidigt tredje rum for esbjergenserne imellem havnen og byen.”