Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Byparken

Projektet med at skabe en kreativ og kunstnerisk grøn oase centralt i Esbjerg, hvor esbjergenserne mødes mellem by og havn. 

Lauritzen Fonden har givet tilsagn om at støtte realiseringen af projektet ”Byens bjerg” med 2.5 mio. kr.

Det har sat yderligere skub i realiseringen af projektet og betydet, at projektet kan komme i gang.

Der er indgået en kontrakt med Henning Larsen og vi er opstartet projekteringen af ”Byens bjerg”.

Det vil sige, at vi er gået i gang med at planlægge, tegne og kvalificere projektet.

I løbet af foråret 2023 vil vi præsentere et mere detaljeret projekt og der vil være mulighed for at deltage på et åbent-hus-arrangement.

Her vil du kunne høre nærmere om projektet og vil have mulighed for at spørge nærmere ind. Nærmere information følger. Skriv gerne til os, hvis du ønsker at modtage en invitation til dette arrangement.

Vi forventer at starte etablering af projektet i 2024. Der følger en nærmere tidsplan og plan for dette i efteråret 2023, herunder en plan for, hvilke områder af parken der vil være lukkede og i hvilken tidsperioder.  

Vinderkåringen

”Byens bjerg vinder, da det understreger parkens særegne rolle som landskabelig park for byen. Forslaget beriger byen igennem at tilbyde et ambitiøst havearkitektonisk rum med stor formbevidsthed og sammenhængskraft, som er i dialog med den danske havearkitektoniske tradition, og som tilbyder et fremtidigt tredje rum for esbjergenserne imellem havnen og byen.”