Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

By i balance

By i balance er et byudviklingsprojekt på Stengårdsvej med fokus på at skabe social bæredygtighed med afsæt i kultur og klima.

Det sker

Juni 2022

04LØR

25LØR

28TIR

Juli 2022

05TIR

12TIR

19TIR

26TIR

August 2022

02TIR

13LØR

27LØR

September 2022

01TOR

02FRE

Det bæredygtige bykvarter med fokus på kultur og klima

Fra 2021 til 2030 bliver Stengårdsvej til Esbjergs internationale bykvarter med fokus på kultur og klima. Et bæredygtigt kvarter med stor beboerdiversitet.

Rummene mellem etageejendommene på Stengårdsvej har de sidste fire år gennemgået en total transformation, og står i dag som smukke og indbydende gårdrum.

Målet er et moderne bykvarter med stærke fællesskaber. Det indebærer både fysiske forandringer og menneskelig udvikling. En proces, der er godt på vej.

Fra omdannelsesområde til blandet boligområde

Omdannelsesområde er tidligere fremhævet som hård ghetto, men siden marts 2021 er området ændret til omdannelsesområde af Indenrigs- og Boligministeriet.

Stengårdsvejsekretariatet er nedsat som en del af den kommunale administration som et samarbejde mellem Esbjerg Kommune og boligselskabet Ungdomsbo. Sekretariatet agerer bindeled mellem byudviklingsprojektets forskel­lige parter og grupper.

Sekretariatet består af en projektleder og videnspersoner på ledelsesniveau, fra kommunale forvaltninger, samt en bred tværfaglig projektgruppe på tværs af kommunens forvaltninger og Ungdomsbo. 

Næste skridt

I foråret 2022 vil Stengårdsvejsekretariatet invitere til kickoffmøder for henholdsvis stakeholders, beboere, naboer, foreninger og erhvervslivet.

Målet med kickoffmøderne er at skabe samarbejde på tværs til fordel for udviklingen af byområdet.

Et levende fællesskab

I det Internationale Kvarter er der et fantastisk fællesskab med mange fællesarrangementer på tværs af generationer og nationaliteter.

Der er blandt andet gadefester, fastelavnsfester, fælles musik- og kunstarrangementer og mange flere spændende og inkluderende events. Og som indbygger har man altid muligheden for at opsøge fællesskabet på præcist det niveau, man har behov for.

Derfor er mange beboere glade for at bo i kvarteret.

Omdannelsesområde

I efteråret 2018 kom Stengårdsvej i Esbjerg på listen over omdannelsesområder i Danmark, og er derfor en del af regeringens lovpligtige udviklingsplan for omdannelsesområder i Danmark.

Ifølge loven om parallelsamfund, skal Esbjerg kommune derfor lave en udviklingsplan for området, som sikrer, at antallet af almene familieboliger i etagebyggerierne reduceres fra 100 til 40 procent. Formålet med den strategiske udviklingsplan for Stengårdsvej er at sikre, at den lovpligtige udviklingsplan bliver realiseret på en måde, som kommer Esbjergs borgere til gavn. 

Udviklingsprojektet er lavet i samarbejde med boligselskabet Ungdomsbo.