Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

By i balance

By i balance er et byudviklingsprojekt på Stengårdsvej med fokus på at skabe social bæredygtighed med afsæt i kultur og klima.

Kalender

November 2022

12LØR

24TOR

26LØR

December 2022

10LØR

24LØR

Januar 2023

07LØR

21LØR

Februar 2023

04LØR

18LØR

Marts 2023

04LØR

18LØR

April 2023

01LØR

15LØR

29LØR

Maj 2023

13LØR

27LØR

Juni 2023

10LØR

24LØR

Juli 2023

08LØR

22LØR

August 2023

05LØR

19LØR

September 2023

02LØR

16LØR

Oktober 2023

November 2023

December 2023

Det bæredygtige bykvarter med fokus på kultur og klima

Fra 2021 til 2030 bliver Stengårdsvej til Esbjergs internationale bykvarter med fokus på kultur og klima. Et bæredygtigt kvarter med stor beboerdiversitet.

Rummene mellem etageejendommene på Stengårdsvej har de sidste fire år gennemgået en total transformation, og står i dag som smukke og indbydende gårdrum.

Målet er et moderne bykvarter med stærke fællesskaber. Det indebærer både fysiske forandringer og menneskelig udvikling. En proces, der er godt på vej.

Fra omdannelsesområde til blandet boligområde

Omdannelsesområde er tidligere fremhævet som hård ghetto, men siden marts 2021 er området ændret til omdannelsesområde af Indenrigs- og Boligministeriet.

Stengårdsvejsekretariatet er nedsat som en del af den kommunale administration som et samarbejde mellem Esbjerg Kommune og boligselskabet Ungdomsbo. Sekretariatet agerer bindeled mellem byudviklingsprojektets forskel­lige parter og grupper.

Sekretariatet består af en projektleder og videnspersoner på ledelsesniveau, fra kommunale forvaltninger, samt en bred tværfaglig projektgruppe på tværs af kommunens forvaltninger og Ungdomsbo. 

Et levende fællesskab

I det Internationale Kvarter er der et fantastisk fællesskab med mange fællesarrangementer på tværs af generationer og nationaliteter.

Der er blandt andet gadefester, fastelavnsfester, fælles musik- og kunstarrangementer og mange flere spændende og inkluderende events. Og som indbygger har man altid muligheden for at opsøge fællesskabet på præcist det niveau, man har behov for.

Derfor er mange beboere glade for at bo i kvarteret.

Omdannelsesområde

I efteråret 2018 kom Stengårdsvej i Esbjerg på listen over omdannelsesområder i Danmark, og er derfor en del af regeringens lovpligtige udviklingsplan for omdannelsesområder i Danmark.

Ifølge loven om parallelsamfund, skal Esbjerg kommune derfor lave en udviklingsplan for området, som sikrer, at antallet af almene familieboliger i etagebyggerierne reduceres fra 100 til 40 procent. Formålet med den strategiske udviklingsplan for Stengårdsvej er at sikre, at den lovpligtige udviklingsplan bliver realiseret på en måde, som kommer Esbjergs borgere til gavn. 

Udviklingsprojektet er lavet i samarbejde med boligselskabet Ungdomsbo.