Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Borgergade, området mellem Torvegade og Englandsgade

Udviklingsprojekt i Borgergade skal være med til at løfte bykvaliteten i Esbjerg bymidte. I fremtiden skal Borgergade være en attraktiv og livlig del af Esbjerg centrum.

Borgergades fremtid

Esbjerg Kommune undersøger i øjeblikket mulighederne for at udvikle Borgergade, så området i fremtiden indgår som en indbydende og sprudlende del af Esbjergs bymidte. Udviklingen i Borgergade skal samtidig være med til at give Esbjergs bykvalitet et løft.

Udviklingsprojektet stiller skarpt på kvaliteterne, udfordringerne og udviklingspotentialerne inden for Borgergades område. Projektet skal munde ud i en helhedsplan, der er retningsgivende for de fremtidige byggemuligheder inden for området.

Tidsplan

Den forventede tidsplan for arbejdet med udviklingsområdet i Borgergade, ser således ud:

Ultimo 2021

  • Udviklingsønske fra Det Faglige Hus
  • Orienteringsmøde med naboer til området

Primo 2022

  • Plan & Miljøudvalg igangsætter arbejde med helhedsplan for hele området og lokalplan for et delområde

Medio 2022

  • Workshop med naboer til området om mulige udviklingsscenarier

Ultimo 2022

  • Forslag til lokalplan og helhedsplan med politisk godkendelse
  • Offentlig høringsperiode

Det forventes, at realisering af udviklingsprojektet strækker sig over flere etaper over en årrække.

Oplysninger og information om projektets aktuelle status kan findes på denne side.

Baggrund og vision

Baggrunden for at se nærmere på et muligt udviklingsprojekt falder sammen med, at ejerne af Borgergade 38 påtænker at opføre et nyt byggeri på den del af parkeringspladsen, de ejer.

Udviklingsprojektets vision er at integrere nye bygninger i det eksisterende byrum. Det er samtidig målet at tilføje attraktive byrum og sikre en integreret parkeringsløsning, så der kommer til at være samme antal offentlige p-pladser i området, som der er i dag.

Borgerinddragelse

Arbejdet med den nye udviklingsplan fokuserer på at involvere de mest relevante interessenter tidligt i processen. Det sker gennem informationsmøder og workshops. Det giver mulighed for, at ideer, ønsker og betragtninger kommer frem, så de kan indgå i overvejelserne om områdets udvikling.

Udviklingsplanen skal på samme tid være visionær og realistisk. Derfor er det en fordel at bringe input fra naboer, brugere og andre interessenter tidligt i spil, så de supplerer specialisters viden om byudvikling.

Det første møde med naboer til området blev afholdt på Esbjerg Streetfood den 25. november 2021, og der planlægges en workshop i løbet af 2022.

Se invitation til møde med naboer d. 25. november 2021 her

Se notat fra møde med naboer om Borgergades udvikling d. 25. november 2021 her

Dine inputs

Du har mulighed for at bidrage med dine inputs og forslag gennem hele planlægningsprocessen. 

Det kan du gøre ved at skrive en mail til sigaa@esbjerg.dk