Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Biblioteksparken i Bramming

Projektet handler om at gøre Brammings centrale grønne anlæg til et mere attraktivt parkområde, hvor folk har lyst til at gå tur og opholde sig

Projektet er en del af den igangværende områdefornyelsen i Bramming og vil bidrage til det positive helhedsindtryk af byen. 

De første skitser af planerne er blevet godt modtaget af Brammings områdefornyelse, Bramming Bibliotek og Vindrosen. Så nu er de også blevet præsenteret for Plan & Miljøudvalget og Teknik & Byggeudvalget, som har nikket til gennemførelsen af projektet.

I dag kan man gå ind i parkområdet fra Jernbanegade, Skt. Knuds Allé og Søvej. De fire indgange skal gøres mere indbydende, og omkring søen skal der skabes en traditionel parkstemning. Søen får desuden renoveret sin kantsikring og får flere blomster omkring.

Mange af tiltagene handler om at fremhæve de kvaliteter, der allerede er i parken. Hvor de høje træer gror, gøres der mere ud af skovbunden fx med flere blomster og balancestubbe. Plænen ved biblioteket skal stadig kunne huse forskellige events, men i udkanten af plænen laves der forskellige muligheder for ophold.

Elementerne

”I projektet er der nogle ting, som skal gennemføres. Der er også en fin ønskeliste over elementer, som vi håber, at der bliver råd til. Det er fx hængekøjer, dækstole, frugttræer og staudebede i haven ved Vindrosen. I fælleshaven går vi i første omgang efter at forenkle og rydde op, og så vil tiden vise, om der er penge til at sprælle lidt mere”, siger Søren Heide Lambertsen, formand for Teknik & Byggeudvalget.