Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Strategi for sundhed på arbejdspladsen

Strategi for sundhed på arbejdspladsen 2015-2020

Indsatsområde Aktiviteter Formål Tidsramme Budget Succeskriterie Evaluering Ansvarlig
Stavgangshold Etablering af stavgangshold og udnævnelse af tovholder At gøre motion nemt. Medarbejderne får mulighed for at motionere 1⁄2 time om ugen i arbejdstiden Afprøves på en fast ugedag i 3 mdr. Hvis det er en succes, kan aktiviteten iværksættes som permanent tilbud Udgifter til stavgangs-stænger og instruktør 1⁄3 af deltagerne vurderer at de har opnået sundere adfærd mht. fysisk aktivitet Mundtlig evaluering med deltagerne Navn:
Sund mad Oplæg om sund kost, etablering af frugtordning og retningslinjer om sund mødeforplejning Medarbejderne får øget viden og handlekompetence ift. sund kost Først oplæg om sund kost. Frugtordning afprøves i 1⁄2 år og retningslinjer beskrives Udgifter til oplæg om sund kost og frugtordning 1⁄2 af medarbejderne vurderer at have fået sundere kostvaner Mundtlig evaluering på personalemøde Navn:
Wii  Udstyr indkøbes og monteres, hvorefter wii introducers til alle medarbejdere  Fremme en sund fælles pausekultur og mulighed for sjov motion med kollegaer i forbindelse med pauser Afprøves i 3 mdr. hvorefter retningslinjerne for det tidsmæssige forbrug revurderes Udgifter til indkøb af udstyr At wii anvendes og er i udlån efter aftale med nærmeste leder, og benyttes af 25% af medarbejderne Mundtlig evaluering på personalemøde Navn:
Mindfulness Infomøde om aktiviteten. Etablering af hold med min. 10 deltagere. Herefter 5 træningsgange à 2 timer Nedbringe og forebygge stress Træning à 2 timer hver anden uge. Aktiviteten forløber i alt over 10 uger Udgifter til instruktør i 10 timer 75% af deltagerne oplever at få redskaber til at overkomme stressede situationer Mundtlig evaluering med deltagerne og instruktøren Navn:

 

Vision

Esbjerg Kommune understøtter sundheden og gør det muligt for de ansatte at træffe sunde valg og mestre/tage ansvar for “det gode og sunde arbejdsliv”