Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Strategi for mangfoldighed

Denne strategi er en ud af fire strategier, som er en udmøntning af Esbjerg Kommunes Personalepolitik. Strategien er en udmøntning af værdien ”Vi respekterer hinanden”. 

Strategien indeholder tre væsentlige temaer:

Rummelighed

Vi har fokus på at løfte den samfundspolitiske opgave i forhold til Det Rummelige Arbejdsmarked, og vi prioriterer tidlige indsatser, der skal fastholde ansatte, som er i fare for at blive udstødt af arbejdsmarkedet.

Ligestilling

Vi er en arbejdsplads, hvor ligeret, ligeværd og lige muligheder i høj grad afspejles i hverdagen og i medarbejdersammensætningen.

Livsforhold

Vi har fokus på work-life-balance og tilrettelægger så vidt muligt arbejdet i forhold til den enkeltes livsforhold og personlige udgangspunkt.hverdagen og i medarbejdersammensætningen.