Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Seniorpolitik

Esbjerg Kommunes seniorpolitik er den overordnede ramme for kommunens indsats på ældreområdet.

Længst muligt aktiv i eget liv

Visionen for det gode seniorliv er: Længst muligt aktiv i eget liv. Det betyder et aktivt liv med oplevelser og livskvalitet, hvor den enkelte er i stand til at tage vare på sig selv længst muligt.

Esbjerg Kommune skal have tilbud, som rammer mange forskellige grupper af ældre. For der vil både være ældre, som kan og vil klare sig selv, og andre, som er tynget af alvorlige kroniske sygdomme. Det afspejler politikken ved at arbejde med tre forskellige målgrupper. De selvhjulpne, som er aktive og ikke har brug for hjælp. Borgere, som er aktive, men har brug for hjælp til at klare sig i hverdagen. Og borgere med behov for særlig opmærksomhed, som har brug for hjælp døgnet rundt.

Fem temaer

Seniorpolitikken er bygget op omkring fem centrale temaer:

 • Det sunde og aktive seniorliv
 • Plads til forskellighed og fokus på sammenhæng
 • Faglig dygtighed og specialiseret ekspertise
 • Dialog, fælles ansvar og integration
 • Fremtidens seniorboliger

De fem temaer hænger tæt sammen, og der vil blive arbejdet videre med alle fem grene.

Seniorpolitikken er bl.a. blevet til på baggrund af en undersøgelse, hvor fremtidens seniorer – ca. 1.100 borgere i alderen 55-65 år – svarede på en række spørgsmål om forventninger til seniorlivet.

Værdier

Seniorpolitik

Målgrupper

Fem temaer

Vision

Med visionen »Længst muligt aktiv i eget liv« ønsker Esbjerg Kommune at sætte fokus på det gode seniorliv – det vil sige et aktivt liv med oplevelser og livskvalitet, hvor den enkelte er i stand til at tage vare på sig selv længst muligt. Samtidig ønsker Esbjerg Kommune at skabe rammerne for et godt og trygt liv, hvis sygdom eller andet medfører, at den enkelte har behov for hjælp.

Esbjerg Kommunes rolle er at understøtte og skabe rammerne for det gode seniorliv gennem konkrete indsatser.

De konkrete indsatser baserer sig på visionen »Længst muligt aktiv i eget liv«.

Resultater fra seniorundersøgelsen

 • 71 % af fremtidens seniorer ønsker at bo tæt på indkøbsmuligheder, når de bliver ældre.
 • 29 % af fremtidens seniorer forventer, at kommunen hjælper med at arrangere sociale og fysiske aktiviteter for seniorer.
 • 68 % af fremtidens seniorer har ingen frygt for at få tiden til at gå, når de bliver ældre.
 • 40 % af fremtidens seniorer frygter sygdom og dårligt helbred, når de bliver ældre.
 • 88 % af fremtidens seniorer mener, at en god bolig har stor betydning for et lykkeligt seniorliv.
 • 75 % af fremtidens seniorer forventer, at de har et nogenlunde, godt eller rigtig godt økonomisk råderum, når de bliver ældre.