Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Retningslinjer for straffeattester og børneattester

For at skabe mest mulig tryghed for borgere, brugere og medarbejdere i kommunen, indhentes straffeattester og børneattester ved ekstern og intern rekruttering. Retningslinjerne er skitseret her. 

Godkendt af direktionen den 20. juni 2017 og forelagt Hoved-MED den 13. september 2017. Retningslinjerne træder i kraft den 1. oktober 2017 og erstatter den tidligere Strategi for børneattester og straffeattester samt de underliggende retningslinjer.