Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Klimaudfordringerne

Udviklingen i vores kommune er blandt andet udsprunget af landbrug, forsynings- og off-shore aktiviteter. Paradoksalt nok er det også her, at vi finder nogle af de største udfordringer i forhold til CO2-aftryk, men også her vi kan se et enormt potentiale til vækst samtidig med reduktion af CO2-udledning.

For at skabe et samlet billede af udledningerne på tværs af kommunerne, har de danske regioner søget for, at hver kommune får et regnskab, som kan sammenlignes nationalt og internationalt. Her på siden kan du se regnskabet for Esbjerg Kommunes geografi og dykke ned i nogle af udfordringerne.

Region Syddanmark er den region i Danmark, der har den højeste udledning på næsten 13 mio. ton CO2/år (2018). I det, er Esbjerg Kommune den tredjestørste udleder med 1,04 mio. ton CO2/år. Det er næsten det samme som Vejle, der ligesom Esbjerg, udleder ca. 9 ton CO2/indbygger om året.

Konklusionen må være, at Esbjerg Kommune ikke skiller sig så meget ud i forhold til andre kommuner, men at der samtidig er rigtig meget at arbejde på. Nedenfor kan du se mere om, hvor udledningerne kommer fra.

Læs mere om den nationale Energi- og CO2-regnskab hos Sparenergi og zoom ind på kommunerne.

Data er baseret på Region Syddanmarks klimagas-regnskaber 2021.
Bemærk, at tallene er eksklusive udenrigsflyvninger og, at de er et øjebliksbillede af udledningerne. 
Det er desuden en præmis, at vi hele tiden udvikler viden, data og metoder i klimaindsatsen, så vi får det bedst arbejdsgrundlag.

Udledningerne i Esbjerg Kommunes geografiske område i 2019

Samlet udledning i 2019, ekskl. udenrigsflyvning i procent

I Esbjerg Kommune kommer næsten halvdelen af vores udledninger fra energi (42%), lidt mindre fra landbrug (38%) og 18% fra transport, imens kemiske processer, spildevand og affald er minimalt i procent, men stadig skal reduceres for at få os i netto nul, som kommune.

De brændsler, som udledningerne kommer fra, er mere forskelligartet, men dækker også over både brændsel til fly og bil, og afbrænding af affald til opvarming og elektricitet.

Senere vil du kunne se fordelingen for erhverv, fremstillingsvirksomheder, husholdninger og det offentlige i forhold til, hvilken type brændsel der indgår i det direkte forbrug, samt fremskrivningerne for 2030.

Se Klima- og energiregnskaber for tidligere år på Sparenergi.

Udledningerne i Esbjerg Kommunes geografiske område i 2019, udspecificeret

Samlet udledning i 2019, ekskl. udenrigsflyvning

Her kan du se en mere udspecificeret opgørelse over, hvad der udleder i Esbjerg Kommune. 

  • Indenfor energi skal der både ses på, hvad virksomhederne og husholdningerne kan gøre. Selvom noget vil løse sig, når kulkraften lukkes ned i 2030, er der stadig mange individuelle fyr i brug.
  • Landbrugets udfordringer ligger primært hos husdyrenes fordøjelse og i lidt mindre grad på husdyrgødning, dyrkning af organisk jord og landbrugsjord.
  • Desuden fylder vejtrafik rigtig meget, så der skal tænkes nyt og visionært i vores fremtidige transportvaner, og der skal sættes ind alle steder.

Hvis du har forslag, så kontakt os via kontaktboksen.

Udledningerne i Esbjerg Kommunes geografiske område i 2030, hvis vi ikke gør noget, udspecificeret

Samlet udledning i 2030, ekskl. udenrigsflyvning

Her kan du se mere udspecificeret, hvad der vil udledt i 2030, hvis der ikke gøres mere, end allerede planlagt.

Landbrugets udledninger på 61% vil primært ligge på husdyrenes fordøjelse og i lidt mindre grad på husdyrgødning, dyrkning af organisk jord og landbrugsjord. Desuden fylder vejtrafik stadig meget med 18%, ligesom energi fra erhverv, private husholdninger og fremstilling også har en god del tilbage med 18%. 

Selvom fx. Fremtidens Fjernvarme er positivt for CO2 udledningen, så er der stadig behov for yderligere reduktioner i CO2 udledningen samt en øget produktion af vedvarende energi.

Vi skal sætte ind alle steder.
Hvis du har forslag, så kontakt os via kontaktboksen.