Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Involvering og partnerskaber

Klimaarbejdet i Esbjerg Kommune bygger på involvering gennem partnerskaber og frivillighed. Alle kan og skal helst være med, fordi det kan være netop din idé, der får det til at lykkedes.

Alle har en rolle

Esbjerg Kommunes rolle
Som arbejdsgiver for godt 10.000 personer og et årligt indkøb på ca. 2 mia. kr. kan Esbjerg Kommune gøre en forskel. Men det er i rollen som inspirator og facilitator, at vi sammen med borgere og virksomheder kan gøre endnu mere. Derfor inviterer vi aktivt til klimapartnerskaber og interaktion med borgerne, og derfor er du altid velkomne til at række ud til os via kontaktboksen til højre.

Klimapartnerskaber
Gennem klimapartnerskab med DIN Forsyning og Esbjerg Havn, lokalsamfund, virksomheder og organisationer, samarbejdes der om klimadagsordenen og de ambitiøse mål. 

Interaktion med borgerne
Samtidig er det også vigtigt, at alle borgere tager klimadagsordnen til sig. Vi lytter, involverer og tilskynder projekter, der gør en forskel for klimaet. Hvis du gerne vil have inspiration til, hvad du selv kan gøre, så fang de gode tips på genbrugspladserne eller mød os på Energiens Folkemøde i september, og via KlimaKlar APP'en arbejder vi på, at der kommer gode råd lige ved hånden.

 

Tiltag ude i kommunen

Social, miljømæssigt og økonomisk merværdi

Klimaarbejdet i Esbjerg Kommune skal komme alle til gode. Heldigvis ses der ofte positiv synergi og merværdi omkring klimatiltag.

Når skibene tilslutter sig landstrøm, reduceres lyd og partikler i de nærliggende områder. Når børnene har klima på skoleskemaet, tager de nye vaner med hjem. Når der sikres mod oversvømmelse, så gælder det ikke bare om at beskytte lavtliggende erhverv, men i lige så høj grad at passe på byens miljø. 

Når der plantes skov, så får vi alle glæde af nye rekreative områder, og når der kigges på at etablere tangplantager, så genopdages glemt kultur og ny gastronomikultur og -økonomi kan opstå. Med el-delebilsordninger, bliver der adgang til biler for flere uden dyre og klimabelastende investeringer.

Som eksemplerne viser, er klimaløsninger ofte kendetegnet ved, at de løser en konkret udfordring samtidig med at bidrage med nye fordele.

Internt i kommunen

Helhedsorienteret og tværfaglig tilgang

I kommunen forsøger vi altid at skabe de bedste rammer for vores borgere og virksomheder. Derfor arbejder vi på det, vi kalder multifunktionel opgaveløsning, hvor der tænkes helhedsorienteret og tværfagligt.

For dig som borger eller virksomhedsejer vil det betyde, at du møder medarbejdere, der har øje for mere end den opgave, som de kan løse for dig, men også tænker skridtet videre i forhold til at se din henvendelse i et større perspektiv. Det er en læringsproces at tænke en helhedsorienteret opgaveløsning, men det er en vigtig proces, som kan øge trivsel internt i kommunen og samtidig give borgere og virksomheder en bedre oplevelse ved deres henvendelser og samtidig bidrage til andre samfundsopgaver.

Klimaplanen er et konkret eksempel på, hvordan alle skal løfte blikket og tænke og arbejde for merværdi i egne opgaver i forhold til klimaet.