Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Esbjerg Kommunes Klimaplansarbejde

I Esbjerg Kommune har vi store planer for den grønne omstilling.
Her på siderne kan du læse om det, hvordan vi er del af DK2020 og, hvordan vi arbejder med at lave klimaplaner. Løbende udbygger vi siderne med information.

Vi har så meget at være stolte af i Esbjerg Kommune.

Vi har Danmarks ældste by i Ribe og Danmarks yngste storby i Esbjerg. En vildbasse, der sviner lidt, men som er kendt for at udvikle og genopfinde sig selv. Vores grundlag er et tidligt handelscentrum, evigt blomstrende landbrug, trafikalt knudepunkt med jernbaner og skibe ud i verden, samt et storstilet erhvervseventyr, hvor vi har omstillet os fra fisk, til olie/gas, til vind og i fremtiden til en hub for cleantech og virksomheder, hvor nul spild og sektorkobling er en selvfølgelighed.

Noget af det, som kendetegner Esbjerg, er omstillingsparathed og evnen til at stå sammen, som mændene på søen og kvinderne på land måtte gøre det op gennem tiden. De egenskaber baner stadig vejen for vækst gennem nye off-shore-eventyr, fremtidens bæredygtige landbrug og banebrydende energisamarbejder i vores alle sammens Bæredygtige EnergiMetropol.

En anden ting, der kendetegner Esbjerg er vores natur og placering på kanten af det vilde Vadehav og med lave, frodige landområder, der karakteriseres af vandløb, ådale og jordbrugsområder. Det giver os en klimaudfordring, som vi arbejder målrettet på at håndtere. 

På de følgende sider kan du læse mere om, hvordan vi arbejder for klimaet. Både når det kommer til at reducere CO2 og tilpasse os det mere ekstreme vejr, vi allerede kan mærke kommer.

Siden vil udvikle sig løbende med inspiration og opdateringer. Hvis du har idéer til vores arbejde med klimaet, så benyt kontaktboksen ude til højre.

Arbejdet er i fuld gang

Klimaplan, arbejdet og tidslinjen

Ambitionen er en visionær og sammenhængende klimaplan. Derfor er vi en del af DK2020, hvor der skal laves en plan for, hvordan vi vil blive klimaneutrale i 2050. Der er fuld fart på. For som den ambitiøse EnergiMetropol Esbjerg er, har vi sat os for at blive klimaneutrale allerede i 2030.

For at nå målet, sætter vi en masse skibe i søen både internt og eksternt. Samtidig udarbejder vi klimaplanen og det såkaldte CAP-Framework, der skal godkendes af C40 og vise, hvordan vi vil reducere CO2 og beskytte kommunen mod klimaforandringerne i fremtiden.

Udgangspunktet for klimaplanen bliver et CO2 regnskab for kommunen som geografisk enhed og for kommunen som virksomhed. Her på siden opdaterer vi løbende med information om arbejdet og muligheder for involvering. 

Fremgangsmåde

Vi løfter klimaudfordringerne sammen

Vores grundidé handler om, at vi skal stå sammen for at løfte klimaudfordringerne.

Det er vores ambition, at klimadagsordenen er for alle, og at vores klimainitiativer skal skabe vækst og velfærd lokalt. Vi kan allerede mærke, at virksomheder og lokalsamfund bliver inspirerede til at gøre en forskel for klimaet, fordi det giver mening på flere måder.

I vores Bæredygtige EnergiMetropol er den enes affald ofte den andens guld og med den fart, som den grønne omstilling har på, er der behov for samarbejde og dialog om overskud og behov på tværs af kommunen. Derfor indgår Esbjerg Kommune partnerskaber på tværs af virksomheder, institutioner, lokalsamfund og er forsat undersøgende på den bedste vej til at blive netto CO2-neutral i 2030.