Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Klima- og bæredygtighedspolitik

Klima- og bæredygtighed er et omfattende og komplekst emne at behandle. Politikken opererer med en tredeling og politikkens ord skal nu omsættes til virkelighed via tre strategier. Det drejer sig om CO2-reduktions-strategi, Klimatilpasningsplanen og Miljø og CSR strategi. De tre dele går alle ind under den samlede vision om, at vi indretter samfund og produktion efter bæredygtige principper.

Læs mere herunder.

Politikken indeholder et overordnet mål om reduktion af udledningen af klimagasser på 30 % i 2020 set i forhold til basisåret, og herudover er ambitionen at blive CO2-neutral så hurtigt som muligt. Esbjerg Byråd har netop sendt Klimatilpasningsplanen i offentlig høring. Denne plan er første skridt. Her sikres det, at der ikke udlægges nye byområder, før det er påvist, at de ikke bliver oversvømmet. Næste skridt bliver at se på, hvilke forebyggende foranstaltninger, der kan sikre de områder, der allerede er taget i anvendelse. Der er nu fokus på CO2-reduktionssstrategien, som også vil indeholde forpligtelser, som følger af Esbjerg Kommunes tilslutning til Borgmesterpagten. Senere vil Miljø og CSR strategien følge.

Klima- og bæredygtighedspolitik