Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Esbjergs styrker

Den 18. august 2021 præsenterede Nikolaj Stagis Esbjerg styrker og potentialer. I september diskuterede esbjergenserne tre mulige scenarier for Esbjergs fremtid. 

Processen med at definere Esbjergs styrker

Esbjergs styrker og potentialer er blevet kortlagt, og den 18. august 2021 præsenterede Nikolaj Stagis resultatet, hvor disse styrker blev fremhævet:

 1. Den rå og levende by
 2. Nærvær og nærhed
 3. Uddannelse
 4. Grøn energi
 5. Naturen er tæt på byen
 6. Turisme i byen

Se den samlede præsentation fra Stagis (PDF)

Esbjergs styrker

1. Den rå og levende by

“Det Esbjerg har, er en råhed og en upolerethed. Det er der andre områder i verden, der er vokset ud af. Esbjerg Havn og hele miljøet og det industrielle – det kan noget..”
Erhvervsaktør i Esbjerg

Esbjerg er en ny by, dyrk det! 

Esbjerg er en ny by, hvilket man tydeligt fornemmer i byen og på havnen. Byen skal dyrke det rå og industrielle med en
udvikling, der udnytter det rå ved at tilføre liv og livskvalitet.

Esbjerg Havn er en stærk fortælling 

Havnen er en stærk del af Esbjergs historie og fortælling. Havnen har udviklet sig og overlevet mange forskellige brud og
transformationer og har været og er fortsat en arbejdsplads for mange esbjergensere.

Havne er attraktive både for borgere, turister og erhverv. I Esbjerg har havnen primært været tilgængelig for industri og
erhverv, men Havnen har potentiale til meget mere.

Opgør med den maskuline by 

Der er fortællinger om, at Esbjerg er en maskulin by – en fortælling, der skal gøres op med. Esbjerg skal dyrke det bløde,
kulturelle og kreative, ved at skabe rum for nye oplevelser, mikro-destinationer, virksomheder og typer af erhverv på
Havnen og i midtbyen, hvor det spiller sammen med det rå og industrielle. På den måde skal det maskuline gøres til en styrke.

Derfor er det en styrke 

 • Ved at dyrke det industrielle er Esbjerg tro mod byens historie og autenticitet
 • Havne tiltrækker både borgere og turister, det handler bare om at åbne området op og gøre det tilgængeligt
 • Der er oplagte muligheder i at bruge Havnen til koncerter, cafeer, restauranter, atelierer, pop-up langbordsmiddage og andre midlertidige projekter 
 • At sætte turbo på udviklingen og anvendelsen af Havneområdet, understøtter esbjergensernes opfattelse af deres egen klondykementalitet, hvor de får tingene til at ske 
 • Ungdommen efterspørger, at Havnen gøres tilgængelig, så de kan bade og have gode oplevelser ved vandet i byen

2. Nærvær og nærhed

"Det er en fortælling, der ikke er nok fokus på, det er en super god familieby, som kan lidt mere end et lille samfund og en storby. Der er mange der flytter ud i de der mikro enklaver, der kan Esbjerg meget mere som by. I den fase hvor man har familie, er det
nogle rigtig gode år. Man bruger ikke tid på transport”.
Erhvervsaktør og familiefar i Esbjerg


I Esbjerg leves det gode liv 

Esbjerg er en god by for børnefamilier, fordi hverdagslivet er godt. Der er gode institutioner, skoler og fritidsaktiviteter
og så er man tæt på alt, så tiden som man før brugte på at sidde i kø på motorvejen eller med S-tog, denne kan man bruge på familien.

Flere af de interviewede familier fortæller, hvordan Esbjerg har overrasket dem positivt, det er fortællinger
om drømmen om at give sine børn en tryg barndom fyldt med nærvær og nærhed.

Nærvær og nærhed 

Børnefamilierne og de unge informanter taler meget om nærvær og nærhed. Ved at flytte til Esbjerg får de en
oplevelse af nærvær i deres familieliv, som de har savnet. Det er nærheden til arbejde, skoler og institutioner, som
gør det muligt at bruge tid på det væsentlige. Samtidig er Esbjerg en stor by med mange muligheder.

Nærhed og nærvær er ikke kun forbeholdt børnefamilierne. Nærhed og nærvær går på tværs, i det også
virksomhederne peger på at nærheden mellem erhverv og uddannelse er en stor styrke i Esbjerg. Nærheden mellem
byen og havet og den øvrige natur er også en stor styrke.

Hvordan brander man nærvær og nærhed? 

Det er svært at brande nærvær og nærhed, og der vil være mange byer, der tilbyder det samme. Esbjergs styrke ligger netop i at byen er en mellemting mellem en storby og et lille samfund – "den mindre storby". I Esbjerg får børnefamilierne det bedste af de to verdener.

Derfor er det en styrke

 • Korte fysiske afstande, fx hjem, arbejde, by, natur og hav er tæt på hinanden
 • Tryghed og gode vilkår for børnefamilier 
 • Skoler, institutioner og foreninger er nære
 • Nemt at skabe relationer mellem studerende og virksomheder/karriere
 • Overskueligt samfund med mange sociale mikromiljøer at deltage i

Esbjergs styrker

3: Uddannelse

"Vi er mere interdisciplinære, og arbejder mere på tværs af funktioner. Det gælder på studiet og i praktik, det
gør vi mere end andre steder. Sociologistuderende sidder fx i praktik i Polytech og laver opgaver for dem, de har bedre muligheder
her, end de har i de store byer – der er lettere adgang til virksomheder her."
Aktør på uddannelse

"Vi skal godtgøre relevans, at der ikke findes lignende uddannelse osv. Senest lykkes det med Bio Engineering.
Vi har spurgt 10-15 virksomheder lokalt om de ville aftage vores studerende. Vi har set den uddannelse som
strategisk for os og for Esbjerg."
Aktør på uddannelse

Potentiale, ambitioner og behov

Esbjerg har gode potentialer for at udvikle sig som en markant studieby. Men hvor der tidligere blot er sat nogle
tal for antal studerende man kunne drømme om, er der nu potentiale til at udvikle en begrundet, fokuseret
strategi og plan, som involverer alle de parter der er nødvendige. Behovet hos virksomhederne og muligheden
for at udvikle nye relevante uddannelser er tilstede. 

I samspil med et betydeligt skifte i udviklingen af bylivet, herunder boliger, tilbud til unge, udvikling af turisme- og
kulturliv mv., kunne Esbjerg skabe et studiemiljø, som også ville gøre byen mere attraktiv for alle andre.

Fælles satsning nødvendig 

Udviklingen af en større uddannelsesby er udfordret på flere punkter. Det er nødvendigt at formulere en strategi
og plan for, hvordan området skal udvikles, herunder fokus, behov og aftagere, hvordan et forsknings- og studiemiljø skal skabes mv. Dernæst vil det være nødvendigt, at satsningen formes i et fællesskab, hvor flere parter støtter udvikling og gennemførsel.

Derfor er det en styrke

 • Behov i erhvervsliv, både bredt og især cluster omkring bæredygtig energi-teknologi
 • Eksisterende studiemiljø, som med fordel kan øges og udvikles for at give mening
 • Relevant forskningsmiljø har været under opbygning i 10-15 år, særligt omkring uddannelser på AAU 
 • Vilje og fokus på tværs af erhvervsliv og politikere

4. Grøn energi

"Purpose i jobbet er der, hvis du kan bidrage til en stor dagsorden: her kan du få en fortælling, hvor du kan drive en bæredygtig omstilling world wide. Du bor i en grøn by med mange lækre fritidsmuligheder."
Aktør i erhvervslivet

Førerposition i den grønne omstilling

Transformationen af fossil energi til vindenergi og videre til nye energiformer får stor opmærksomhed og giver Esbjerg en unik mulighed. Såvel Esbjerg Havn som flere af de store virksomheder og kommende satsninger tegner et billede af en position som by der har bæredygtige virksomheder og løsninger. Et cluster fokuseret på bæredygtig udvikling og produktion af energi er en
meningsfuld fortælling.

Alle vil det – og udsigterne er lange 

Udfordringen er, at Esbjerg ikke er den eneste by der taler om bæredygtighed. Samtidig er der lang vej til Power to X og energiøen er en realitet – og indtil videre er det ganske uklart, hvad byens politikere og andre aktører egentlig mener, når samtalen falder på "en grøn by". Skiftet fra olie og kulkraftværk er stort og Power to X og energiø har lange udsigter.

Vil Esbjerg også være grøn, hvis de store satsninger ikke bliver en realitet – eller hvis de blev forankret i en anden
by end Esbjerg? 

Derfor er det en styrke 

 • Forlængelse af Energimetropol Esbjerg 
 • Off-shore eventyr transformeres videre
 • Havnen får fornyet positiv betydning
 • Meningsfulde jobs og attraktiv profil 
 • Power to X på vej 
 • Cluster af store relevante virksomheder 
 • Erhvervs- og kandidatuddannelser matcher 
 • Energiø i Nordsøen har stort potentiale

Esbjergs styrker

5: Naturen er tæt på byen

"Vi har lige som sådan en sammensmeltning af natur og by, du kan sidde på cafeen og få cafe latte og så kan du stå i skoven eller
på stranden fem minutter senere, det har vi ikke været tydelige nok omkring. Heller ikke alle de grønne områder i byen. Det er en smuk by.”
Kommunal aktør i Esbjerg

Den rå natur er helt tæt på

Mange af interviewpersonerne, der bor i Esbjerg, nævner naturen som en af Esbjergs største styrker. Det er hverdagsnaturen, som er tilgængelig i deres dagligdag, og som skaber en god kontrast til det at bo i en større by. Det er rå natur i form af Vesterhav, klitlandskab, diger og marhalm.

Naturen skal tales op

Ifølge esbjergenserne har man ikke været god nok til at tale naturen i og omkring Esbjerg op. Derfor handler det om, at fortælle både esbjergensere og turister, hvad det er, man kan opleve. Fx er det muligt at sanke sine østers på stranden på vej mod Hjerting. Eller man kan samle sine hyben og tage dem med i sommerhuset og lave marmelade. Og så kan man tage ud til Marbæk
Plantage og opleve agerskel fra jernalderen. Altsammen er oplevelser, der ikke er beskrevet i en guidebog, men derimod esbjergensernes egne oplevelser.

Derfor er det en styrke

 • Naturen er tæt på og nemt tilgængelig 
 • Naturen er anvendelig, man kan vandre, bade, gå på jagt, cykle, surfe og sejle
 • Kombinationen af den mindre storby og natur og hav er attraktiv for mange
 • Der er potentiale i at skabe ruter, faciliteter, caféer, restauranter og andre tilbud i naturen

6: Turisme i byen

“Vi har allerede det grønne, turisterne kommer hertil på grund af naturen. Vi skal have nogle signaturoplevelser. Vi må få museet bygget op til noget stort og fantastisk. Hvorfor laver man ikke noget omkring indsejling sammen med at vi skaber grøn energi?
Der skal være en reason to go, som kan blive en del af den her fortælling. Vi skal bruge fyrtårnene lidt mere – hvorfor er de ikke røde/hvide lige nu, hvor vi er med i en EM slutrunde?”
Erhvervsaktør i Esbjerg

Esbjerg er Vestkystens hovedstad 

Esbjerg har en stor styrke i sin beliggenhed nær en række meget velbesøgte feriedestinationer som Henne, Blåvand, Rømø, Fanø, Tirpitz og Ribe for blot at nævne nogle få. Esbjerg skal være den by, som turisterne valfarter til for at få opfyldt deres behov for kulturoplevelser, shopping og gastronomi. Her er både high street butikker og loppemarked på Torvet. 

Esbjerg skal være en destination for både turister og borgere

Esbjerg har et stort potentiale i at se sig selv som en destination og attraktion. Ikke bare for turisterne på Vestkysten, men også for
esbjergenserne. Esbjergenserne skal ud at være turister i egen by og være med til at drive en udvikling og efterspørgsel på et
byliv, som unge tilflyttere, familier og turister forventer hvis de skal bruge tid og penge på Esbjerg.

Hvis ikke esbjergenserne er stolte af deres by og føler en trang til at bruge den, så vil det være svært at tiltrække andre.

Derfor er det en styrke

 • Esbjerg er hovedstad i et stort turistområde med tusindvis af gæster 
 • Byen har potentiale til langt bedre kulturelle og gastronomiske oplevelser 
 • De eksisterende museer og oplevelser kan udvikles til at være attraktive destinationer
 • Bedre udbud af cafeer, restauranter, legepladser, events, udstillinger mv på pladser, parker og havnen vil øge attraktiviteten for alle de parter, som Esbjerg ønsker at tiltrække

Udvalgte dilemmaer og udfordringer i Esbjerg

Drømmen om flere unge

Esbjerg drømmer om flere unge, og de unge drømmer om at rejse væk. De unge savner aktiviteter og steder i øjenhøjde. Man vil de unge, men man vil ikke gøre noget for dem. Det kræver udvikling af byrum, udnyttelse af havnen, kreative og kulturelle events – i det hele taget liv, hvis byen skal være for de unge.

Fortætning eller forhøjning

Der er forskellige ønsker til bymidten og dialogen er kendetegnet af modsatrettede dagsordener. Men bymidten i Esbjerg er ikke så befolket som andre sammenlignelige byer. Det er paradoksalt at man ønsker studerende og familier skal flytte til, men mangler aktivitet og liv i bymidten. 

En by ved havet uden vand

Esbjerg ligger spektakulært ud til havet, men det er svært at komme til vandet eller bruge vandet aktivt. Der mangler opholdsmuligheder og aktiviteter, som tydeliggør, at Esbjerg er en by ved havet. Særligt bymidten er ikke forbundet og de tilgængelige områder på havnen bliver ikke udnyttet. 

 

Man vil det bløde uden investering

Esbjerg vil de bløde værdier og har brug for dem for at vende udviklingen, men kvier sig ved at sætte handling bag og lave langsigtede investeringer. Der forhindrer byturisme, fastholdelse og tiltrækning af unge og familier.

Bosætning uden boligformer

Esbjerg ønsker at lykkes med bosætningen, men har meget få muligheder, hvis man som tilflytter ønsker at bosætte sig. Der mangler boliger i højere kvalitet, byggegrunde, attraktive rækkehuse, ungdomsboliger og alternative bofællesskaber.

Rask må det gå i stilstand

Der bliver trukket i for mange forskellige retninger. Til trods for enighed om esbjergensiske dyder som rask må det gå og
en særlig klondyke mentalitet, er man ikke særlig god til at gøre det sammen i Esbjerg. Måske fortaber man sig i små enkeltsager.