Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Esbjergs fremtid

Esbjerg Kommune, Business Esbjerg, Education Esbjerg og Esbjerg Havn samarbejder om en ny retning for Esbjerg. Indsatserne, der skal understøtte en stigende bosætning og vækst, er en direkte udløber af arbejdet med Vision 2025. 

Hvad skal Esbjerg være kendt for?

De fire stærke samarbejdspartnere Esbjerg Kommune, Business Esbjerg, Education Esbjerg og Esbjerg Havn samarbejder om at definere den fremtidige retning for Esbjerg by. For hvad skal vi fokusere på for at sikre, at Esbjerg står stærkest i fremtiden? 

Herunder kan du se mere om den proces, der er i gang. Der er planlagt massiv inddragelse af borgere, uddannelsesinstitutioner, kulturlivet, uddannelseslivet og erhvervslivet.

Analysearbejdet

Marts 2021: Analyse af Esbjergs image

Nulpunkt-målingen beskriver Esbjergs nuværende image og bosætnings-muligheder. Konklusionen er, at danskerne mangler kendskab til Esbjerg. Desuden er indbyggertallet i Esbjerg stagneret siden 1985 på ca. 72.000 indbyggere.

Læs imageanalysen

August 2021: Kortlægning af Esbjergs styrker og potentialer

Antropologer indsamler viden om, hvad Esbjerg er, og hvad byen har potentiale til at blive i fremtiden. Resultatet præsenteres på Esbjerg Rådhus, hvor særligt seks styrker og potentialer fremhæves. Hele præsentationen kan ses på video.

Læs mere om Esbjergs styrker og se video

Mange gode inputs

29. september 2021: Tre fremtidsscenarier var til debat på workshops

Flere hundrede gæster var inviteret til at komme med inputs. Deltagerne var på en simuleret fremtidsrejse i Esbjerg for at afprøve og udvikle tre fremtidsscenarier. På senere workshops skal der udvælges og fokuseres på ét scenarie.

Læs om de tre scenarier

Flere workshops i januar 2022

På fire forskellige workshops vil deltagerne afprøve, udvikle og vurdere to mulige scenarier for Esbjerg by.

Læs mere om de to scenarier

De næste skridt i processen

Godkendelse i Esbjerg Byråd

Byrådet i Esbjerg Kommune skal formelt godkende det valgte fremtidsscenarie for Esbjerg by. Det samme skal bestyrelserne i Business Esbjerg, Education Esbjerg og Esbjerg Havn.

Alle byrådsmåder kan ses live

Efter godkendelse: Arbejdet bliver mere konkret

Vi samarbejder med et bredt udsnit deltagere for at arbejde videre med den valgte identitet. Målet er at definere tydelige målsætninger og en kernefortælling om byen.

Læs mere om vores overordnede vision

Processen med at definere Esbjergs styrker

Esbjerg Kommune, Business Esbjerg, Education Esbjerg og Esbjerg Havn samarbejder med branding- og analyseeksperten Nikolaj Stagis om processen. 

Tidslinjen for processen