Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Affaldsplan 2019-2024

Affaldsplanen beskriver hvilke initiativer og ordninger Esbjerg Kommune vil gennemføre inden for affaldsområdet i den næste 6-årige planperiode.

Affaldspolitikken i Danmark bygger grundlæggende på affaldshierarkiet. Hvor et væsentligt element er affaldsforebyggelse. I princippet ønskes alt genanvendeligt affald sorteret og videresendt til genanvendelse. Det affald, som ikke kan genbruges, skal anvendes til energifremstilling eller som sidste mulighed deponeres.

Esbjerg Kommune vil bygge videre på tidligere affaldsplaner, hvor god sortering har været i højsædet kombineret med god inddragelse af borgerne. Esbjerg Kommune har i dag meget velfungerende affaldsordninger, hvor der en høj genanvendelse, og der deponeres meget lidt affald.

Der vil i planperioden 2019-2024 blive fokuseret på nedenstående temaer:

  • Plast
  • Bygge- og anlægsaffald
  • Affaldsforebyggelse
  • Øvrigt – herunder madaffald, tekstiler m.v.

Cirkulær økonomi indgår i alle temaer. Cirkulær økonomi handler om at få mest mulig værdi ud af de produkter, der produceres og de materialer, der anvendes. Der er også fokus på at forlænge produkters levetid og undgå affald samt bevare værdien i ressourcerne længere.

Affaldsplan

Vision

Affaldsplanen 2018-2024 er kommunens vision og mål for affaldshåndteringen i den kommende periode.
Esbjerg Kommunes vision for perioden:

God dialog skal sikre, at Esbjerg Kommune er et attraktivt  sted at leve, hvor borgere og virksomheder kommer af med deres affald på en nem og hurtig måde samtidig med, at de oplever, at deres indsats nytter.