Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Praktikanter fra universitetet

Mød tidligere praktikanter fra Syddansk Universitet og Københavns Universitet.

At få foden indenfor - og alligevel ikke

Anne Cathrine Omann, Berit Kristensen og Line Gyldenvang Battersby har byttet undervisningslokalet på deres respektive uddannelser ud med et kontor på Esbjerg Rådhus.  De har valgt at bruge et semester af deres uddannelse på at være i praktik.

Anne Cathrine Omann læser til dagligt kulturel sociologi, Berit Kristensen læser cand.negot. og Line Gyldenvang Battersby folkesundhedsvidenskab. De meget forskellige baggrunde har ført til samme sted: Udvikling & Evaluering i Fællesforvaltningen.

Selvom de er i samme afdeling, løser de meget forskellige opgaver i løbet af praktikperioden. Alle peger de på klare fordele ved at have et praktikforløb på en ”rigtig” arbejdsplads. De har også fået øjnene op for, hvor mange forskellige arbejdspladser, der er i kommunen.

Med et interessefelt inden for folkesundhedsvidenskab var Line en oplagt kandidat til Sundhed & Omsorg. Men hun er alligevel endt i Fællesforvaltningen, hvor hun er med til at lave en sundhedsstrategi for medarbejderne.

– I sidste uge følte jeg mig nærmest som en jurist med de opgaver, jeg sad med. Ellers har jeg afholdt en workshop og arbejdet med mulige sundhedstilbud. Opgaverne er meget brede og man ser, at der er mange muligheder i de forskellige forvaltninger, fortæller Line.

Der er enighed om, at kommunen er et godt praktiksted, og der er ingen af de tre, som vil tøve med at anbefale kommunen som praktiksted til andre studerende.

Win-Win for alle

De studerende har hver en mentor under deres praktik. Mentoren skal både hjælpe i forhold til arbejdsopgaver og alle de andre spørgsmål, som de studerende måtte til at arbejde ved kommunen.

Som arbejdsplads nyder kommunen godt af de studerendes nye ideer og frisk viden.

De tre praktikanter er bevidste om, at de leverer gratis arbejdskraft til kommunen, men de mener også, at de får noget til gengæld.

– Min erfaring herfra stiller mig bedre, når jeg er færdiguddannet.  Min uddannelse er målrettet HR, og derfor er det meget relevant, at jeg fx arbejder med strategi for digitale kompetencer, siger Berit Kristensen.

Anne Cathrine ser mulighederne ved kommunen som værende bredere, fordi hun rent fagligt har flere interesseområder. Eneste minus for Anne Cathrine er den meget individuelle tilgang, som hun har oplevet indtil nu.

– Det er meget individbaseret arbejde, hvor jeg godt kan lide den sparring og det produkt, der kommer ud af at arbejde sammen med andre. Det har jeg været vant til. Men der er vi jo forskellige, siger Anne Cathrine.

Fra kommunens side er der ikke kun et kort-sigtet mål med praktikanterne. Det handler også om at støtte op om uddannelsesinstitutionerne og vise, hvad en af de største arbejdspladser har at byde på.

Fremtidig arbejdsgiver?

De tre praktikanter er enige om, at kommunen sagtens kunne være en fremtidig arbejdsgiver. Alligevel er de meget realistiske i vurderingen af om praktikken resulterer i et job i sidste ende.

– Vi har selvfølgelig fået en fod indenfor, men der tales også meget om besparelser. Så der bliver ikke lige oprettet en stilling, selvom det kunne være dejligt, siger Berit.

Anne Cathrines praktikophold glider over i et studiejob, og hun sætter pris på muligheden for et relevant studiejob. De tre studerende er enige om, at de har fået foden indenfor. Men ingen af dem tager et efterfølgende jobtilbud som en selvfølge – i hvert fald ikke i første omgang, men på sigt kan du sikkert godt støde på dem igen.

 

Indsigt i kommunens arbejde

Jeg læser statskundskab ved Københavns Universitet. På kandidatdelen kan vi vælge at læse i udlandet eller tage i praktik. Jeg ville gerne se nærmere på en dansk kommune og ringede derfor til Esbjerg Kommune.
Esbjerg Kommune er spændende, fordi det er Danmarks største enhedsforvaltning (de andre store kommuner har magistrater), så jeg regnede med at kunne få både et godt indblik og store udfordringer her.

Jeg har fået en god modtagelse i HR-afdelingen. Her har jeg min egen praktikvejleder, som jeg har fået rigtig meget ud af. Vi diskuterer løbende forskellige idéer og opgaver, og på den måde har jeg fået en rigtig god praktisk indsigt i, hvordan en kommune fungerer. Jeg har læst en del om forvaltning på universitetet, så det er godt at komme ud og se, hvordan teorierne passer ind i den praktiske hverdag i en kommune.

Jeg har bl.a. arbejdet med et pilotprojekt om digitale kompetencer, dvs. hvordan vi får medarbejderne til at ville og kunne arbejde på computer. Jeg har lavet interviews og spørgeskemaundersøgelse for at udvikle et e-mail-forløb med opgaver til socialpædagogerne i kommunen.

Derudover har jeg været med til at lave en kommunikationsplan for at få alle 11.000 medarbejdere ved kommunen på e-Boks, hvor lønsedlerne fremover kommer ind, og en ny måde at udbyde vores interne kurser på.

Jeg nyder at være her. HR er en god afdeling med søde kollegaer og et godt fællesskab.

Lotte Rod
Praktikant

Praktik med passion og plads til nye idéer

Therese Rævskær Nielsen studerer Folkesundhedsvidenskab på SDU. Et halvt år før sin specialeskrivning valgte hun at tage et praktikforløb hos kommunen i afdelingen Jobafklaring.

Praktikopslag på SDU’s hjemmeside

Therese ønskede at finde en praktikplads i Esbjerg for at se, hvilke jobmuligheder der er her i byen. Hun fandt et praktikopslag fra kommunen på universitets hjemmeside og ringede til kontorchef Frank Kargo. I telefonen fik de hurtigt afklaret de gensidige forventninger til et praktikforløb.

Thereses forestillinger om praktikforløbet inden opstart var begrænsede og handlede mest om den modulbeskrivelse, der lå fra universitetets side.

- Jeg havde ikke så mange forestillinger på forhånd om, hvad jeg kunne være med til at lave. Man står meget selv med det fra universitets side, men jeg var heldig at have en god sektionsleder i kommunen, der har støttet mig i de ideer, jeg har fået undervejs.

Praktikforløb førte til specialesamarbejde

Praktikforløbet varede ca. 4 måneder og førte til et specialesamarbejde. Therese sidder nu og skriver sit speciale på kontoret i Jobafklaring og bruger bl.a. data fra sin praktik. Specialet handler om psykisk arbejdsmiljø med fokus på de særlige udfordringer i en kommunal sammenhæng.

- Der er nok data til at skrive et 70 siders langt speciale. Det er dejligt, at jeg får lov til at bruge medarbejdernes og ledernes tid. De har været meget åbne for de ideer, jeg har haft. Det er også dejligt at mærke, at ideerne bliver ført ud i livet, og at de har en positiv effekt. Eftersom jeg har fået lov til at fortsætte med min specialeskrivning her, så har jeg også kunnet følge med i effekten af de tiltag, jeg har lavet i mit praktikforløb.

En passion for folkesundhed

Therese har i sit praktikforløb bl.a. arbejdet med sundhedsfremmende tiltag og implementering af en sundhedsstrategi, herunder konkrete handlingsplaner for sunde vaner, mere socialt samvær og mere bevægelse. Indsatsen startede med en spørgeskemaundersøgelse om sundhed, som har dannet grobund for tiltagene.

- Jeg kommer med en stor passion for folkesundhed, og her har den fået lov at blomstre. Jeg har fået frie tøjler og har kunnet fordybe mig i det, jeg ønskede.

På lige fod med de andre

Therese har følt sig velkommen fra starten af, og hun har fået en god introduktion af ledelsen. I Jobafklaring er der ca. 150 medarbejdere fordelt i tre forskellige bygninger. Hun har brugt en del tid på at være i de enkelte sektioner for at lære kulturen godt at kende. Det var også vigtigt, at medarbejderne vidste, hvem Therese var, for at de fik mest muligt ud af hendes praktikforløb.

Therese har fået kontor med navn på døren, og hun har deltaget i morgenbrød, fællesmøder, Vestkystløbet, fødselsdage osv. På den måde har hun været en medarbejder på lige fod med de andre. Der har ikke været andre universitetspraktikanter samtidig. Det ville ellers være en fordel ifølge Therese.

Fleksibel arbejdstid med plads til studiejob

Thereses praktiktid var ca. 20 timer i ugen. Arbejdstiden har været meget fleksibel, så hun samtidig kunne have et studiejob.

– Det kan fint lade sig gøre at have et studiejob ved siden af. Det er et spørgsmål om prioritering og planlægning.

Man står til ansvar for sin egen læring

Therese har selv stået til ansvar for sin egen læring, og hun har i høj grad selv tilrettelagt sine arbejdsopgaver. Therese og kontorchefen Frank var enige om, at praktikforløbet skulle tage udgangspunkt i den sundhedsfremmende strategi, men det var op til Therese at planlægge og evaluere forløbet.

- Den frihed jeg har haft undervejs, gør at jeg har lært rigtig meget. Samtidig har jeg altid vidst, hvem jeg kunne gå til, hvis jeg havde nogen spørgsmål eller var i tvivl om noget. Jeg har siddet lidt forskellige steder og har fået sparring af de personer, som jeg har siddet sammen med.

- Jeg vil helt klart anbefale alle studerende bare at springe ud i det og søge en praktikplads. Når man er i praktik, får man en forståelse af, hvad man kan. Man får lov til at koble teori og praksis. Man skal ikke bare sidde og skrive en opgave. På den måde finder man ud af, hvad man faktisk har lært.

/19.05.2017