Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Anlægsgartnerelev

Går du med tanker om at blive anlægsgartnerelev hos os?

Så læs videre og få mere viden om elevuddannelsen og hvordan du kommer ind på uddannelsen.

Uddannelsen til anlægsgartner giver en grundlæggende viden om etablering og vedligeholdelse af haver, parker og kirkegårde. På uddannelsen lærer du om de forskellige planter og deres egenskaber. Du lærer at anlægge og arbejde med græsarealer.

Du lærer også om planters sundhed og behandling. Nogle steder arbejder man med økologiske principper, så derfor får du også undervisning i disse. Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. På skolen får du undervisning i fag som jord, vand og næring. Du lærer desuden om grundlæggende anlægsteknik, plantekendskab samt plantesundhedslære.
 
Du skal også have fag som matematik, materialeforståelse og opmåling.
Du kan afslutte som anlægsgartner med speciale i anlægsteknik eller plejeteknik.
Som anlægsgartner med speciale i anlægsteknik lærer du at anlægge haver, parker, kirkegårde og andre grønne områder. Du lærer bl.a. at arbejde ud fra egne skitser.
Som anlægsgartner med speciale i plejeteknik lærer du at passe etablerede grønne områder som parker, slotshaver, golfbaner og andre friarealer ved at vande, gøde, slå græs, luge ukrudt samt beskære buske og træer, evt. i kunstneriske udformninger.
Da du som anlægsgartner oftest arbejder med udendørsarealer, skal du være glad for frisk luft.
 
Gode grunde til at blive anlægsgartnerelev i Esbjerg Kommune
Du kommer til at arbejde i en entreprenørenhed, der har fingeren på pulsen.
Vi arbejder efter devisen om, at vi skal levere vores ydelser til den bedste kvalitet og til den billigste pris.
 
Du kommer til arbejde på en arbejdsplads, hvor arbejdsområderne spænder vidt. Den ene dag arbejde du i en stor park i Esbjerg by, den næste dag arbejder du i et lille sted i Danmarks ældste by, Ribe.
 
I din arbejdsdag vil du møde mange og varierende udfordringer, der vil være med til at styrke din uddannelse:
 • Legepladser
 • Sportspladser
 • Grønne anlæg
 • Parker
 • Skoler
 • Børnehaver
 • Skovarealer
 • Sommerblomster
Vi arbejder desuden konstant på, at arbejdsmiljøet bliver bedre og for at vores trivsel skal blive så optimal som muligt.
 
Krav og forventninger til dig
Vi forventer, at du;
 • kan lide at arbejde i det fri og, at du er servicemindet, da du ofte kommer i kontakt med borgene.
 • er positiv, har humoristisk sans og kan lide at arbejde sammen med andre mennesker.
 • har et godt håndelag, og at du er interesseret i personlig udvikling.
 • er åben og ærlig, og frem for alt er dig selv.
Hvordan kommer du ind på uddannelsen
For at begynde på erhvervsuddannelsens grundforløb skal du have opfyldt din undervisningspligt. Det har du bl.a., når du har afsluttet folkeskolen eller har modtaget tilsvarende undervisning.
 
Går du i 9. eller 10. klasse, hjælper din skole og din vejleder dig med at søge optagelse.
Er du gået ud af skolen, kan du få et ansøgningsskema på www.optagelse.dk.
 
Du kan begynde uddannelsen på tre forskellige måder:
 • Du kan begynde med grundforløbet. 
 • Du kan begynde i praktik, hvis du har en praktikaftale med en arbejdsgiver. 
 • Du kan tage uddannelsen via ny mesterlære, hvor du det første år bliver oplært hos en mester.
Du kan altid henvende dig på en erhvervsskole. Mange uddannelser begynder i juli/august og i januar. Men ofte begynder de løbende hen over året, og optager også elever flere gange om året. Så det er klogt at kontakte skolen og høre nærmere.
I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsfunktioner, som hører til uddannelsen.
Du skal selv finde en praktikplads og indgå en skriftlig uddannelsesaftale med praktikstedet. 
 
Det kan være vanskeligt, da der er mange om pladserne, men du kan eventuelt få hjælp af skolen. Der er mulighed for at komme i skolepraktik.
På hjemmesiden www.praktikpladsen.dk kan du finde oplysninger om praktikpladssituationen på anlægsgartneruddannelsen.
Du kan også se, hvilke virksomheder, der er godkendt til at ansætte elever, og hvilke der har opslået ledige praktikpladser.