Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Praktik i sundhedsplejen

Vi tager sundhedspleje-, sygepleje og jordemoderstuderende i praktik i sundhedsplejen. 

Studerende i praktikforløb i sundhedsplejen:
 
Vi modtager:

  • Sundhedsplejerskestuderende
  • Sygeplejestuderende 
  • Jordemoderstuderende 

Sundhedsplejerskestuderende
Vi medvirker sammen med VIA UC til specialuddannelsen til sundhedsplejerske, og modtager studerende i 2x3 måneders praktikforløb. De studerende indgår i det daglige sundhedsplejerskearbejde og aflægger i praktikperioden selvstændige hjemmebesøg og arbejder delvist selvstændigt i sundhedsarbejdet på skolerne. Den studerende er under uddannelsen tilknyttet en praktikvejleder og modtager løbende faglig supervision. Læs mere om uddannelsen.

Sygeplejestuderende
Vi medvirker i samarbejde med UC Syd i uddannelsen af sygeplejersker og modtager sygeplejestuderende i 9 ugers praktikforløb. De studerende følges med sundhedsplejersken i besøgsarbejdet og i sundhedsarbejdet på skolen, hvor de observerer og deltager i sundhedsplejerskens arbejde under vejledning. Modulet afsluttes med en klinisk prøve. 
Læs mere om uddannelsen på: UC Syds hjemmeside/ sygeplejerske uddannelsen/ modul 6

Jordemoderstuderende
Jordemoderstuderende tilbydes at følge en sundhedsplejerske i besøgsarbejdet en enkelt dag i begyndelsen af deres uddannelse.

Fælles for de studerende gælder, at de indgår i et faglig team og oplever en hverdag med mange samarbejdspartnere. Vi forventer, at de studerende viser engagement og tager ansvar for egen uddannelse, samt viser respekt i mødet med de familier vi servicerer og vores kolleger.

Alle studerende er omfattet af Sundhedsloven og har tavshedspligt.

Sundhedsplejen modtager ikke praktikanter fra folkeskoler, seminarier o.l.