Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

pædagogisk assistentelev ved Esbjerg Kommune

Pædagogisk assistentelever ved Esbjerg Kommune

Esbjerg Kommune søger elever til den pædagogiske assistentuddannelse, med forventet start henholdsvis den 18. december 2020 og den 15. januar 2021.
 
Den pædagogiske assistentuddannelse er en erhvervsuddannelse, der som udgangspunkt varer 2 år og 1½ måned, og veksler mellem skole og praktik. Skoleperioderne foregår på Social- og Sundhedsskolen i Esbjerg. Praktikkerne foregår i kommunens institutioner.
 
Den pædagogiske assistentuddannelse giver en grundlæggende viden om, hvordan man drager omsorg for børn, unge og voksne. Den giver desuden viden om og færdigheder i, hvordan du kan lave aktiviteter inden for bevægelse, idræt og i naturen samt viden om kost og motions betydning.
 
Krav til ansøger:

Forventninger til ansøger:
 • Kan indgå i professionelle relationer
 • Er nysgerrig, lærings- og omstillingsparat
 • Kan mestre hensigtsmæssig adfærd og kommunikation, afhængig af situationen
 • Er refleksiv og kan håndtere teori og praksis i en relevant sammenhæng
 • Er opmærksomhed på at arbejde etisk, ud fra givne normer og værdier
 
Vi lægger også vægt på, at du er:
 • God til at samarbejde – og til at arbejde selvstændigt
 • Kan føre en samtale og handle empatisk og anerkende
 • Mødestabil
 
Vi tilbyder:
 • Løn under uddannelse. God uddannelsesstruktur og klare aftaler om elevforløb
 • En koordinator gennem hele uddannelsesforløbet
 • En daglig leder samt en vejleder i praktikkerne
 • En uddannelsesvejleder og en kontaktlærer, mens du er i skole
 
Praktiske oplysninger: 
 • Straffeattest afleveres og børneattest vil blive indhentet ved ansættelse
 • Alle kvalificerede, uanset køn, alder eller etnisk baggrund, opfordres til at søge stillingen
 • Arbejdstiden er 37 timer ugentlig, og der kan forekomme aften- og weekendarbejde
 • Hvis du er over 25 år, har du evt. mulighed for at søge voksenelevløn – se overenskomsten mellem KL og FOA
 • Er du over 25 år og ikke opfylder kriterierne for voksenelevløn, kan du undersøge ved Jobcentret i din bopælskommune om du kan komme i betragtning til voksenlærlingetilskud. Dokumentation fra Jobcentret kan du vedhæfte din ansøgning.
 
Se eventuelt mere på Esbjerg Kommunes hjemmeside: Pædagogisk Assistent Uddannelse
 
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte koordinatorerne for Pædagogisk Assistent Uddannelse Heidi Bjerre Mørch på 23 34 55 80 eller Jørn Christensen på 20 34 82 42.
  
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og FOA.

Ansøgningsfrist:
23. oktober 2020

Ansættelsessamtaler finder sted i uge 45.

Ansættelsesproceduren afsluttes i uge 46, og herefter får alle ansøgere besked.

Ansøgningen sendes elektronisk. Klik på ”send ansøgning” og vedhæft din ansøgning, CV samt relevant dokumentation.

Fakta

Arbejdstid

Fuldtid

Ansættelsesvilkår

Midlertidig ansættelse

Ansøgningsfrist

23-10-2020 23:59

Tiltrædelse

18. december 2020 eller 15. januar 2021

Kontaktperson

Koordinatorerne for Pædagogisk Assistent Uddannelse Heidi Bjerre Mørch og Jørn Christensen
Telefon Heidi Bjerre Mørch: 23 34 55 80. Jørn Christensen: 20 34 82 42